Мале підприємництво

До уваги суб’єктів господарської діяльності в Миронівському районі

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358 «Про реалізацію Указу Президента України від 03.07.2000 № 849» «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні з 2001 року реалізується Програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – Програма).

У межах залишку виділених коштів з Державного бюджету України на 2013 рік, здійснюється набір спеціалістів та планується у листопаді поточного року розпочати навчальний процес за Програмою у вищих навчальних закладах.

З метою залучення спеціалістів до конкурсного відбору на перепідготовку у вищих навчальних закладах просимо:

1. Забезпечити розміщення в засобах масової інформації, розповсюдження в організаціях, що сприяють розвитку підприємництва у районі/місті, оголошень про конкурсні відбори спеціалістів на перепідготовку (за рахунок Державного бюджету України) на базі вищих навчальних закладів – учасників Програми (додаток 1).

2. Надати до 15 жовтня 2013 року в електронному вигляді
(e-mail: mc2009@ukr.net) відділу розвитку підприємництва та регуляторної політики інформацію про претендентів на перепідготовку за Програмою.

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва та перелік документів, що надаються спеціалістами, наведений у додатку 2.

Детальна інформація щодо умов конкурсного відбору розміщена на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації (http://www.kyiv-obl.gov.ua) у розділі „Підготовка та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва”.

Заступник директора департаменту
економ
ічного розвитку і торгівлі                                                                                      В.О.Романцова

Додатки

Додаток 1

 

 

Вищі навчальні заклади – учасники Програми

 1. Дніпропетровський національний університет.
 2. Донецький національний університет.
 3. Київський національний торговельно-економічний університет (філіали: м. Чернівці,
  м. Вінниця).
 4. Одеський державний економічний університет.
 5. Східноукраїнський національний університет (м. Луганськ, філіал: м. Сімферополь).
 6. Тернопільський національний економічний університет (філіал: м. Фарос).

Додаток 2

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 № 55

 

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва

 1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі – Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі – регіони ) реґіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – Центр).

 1. До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.
 1. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
 2. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
 3. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.
 4. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.
 5. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи ( з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.
 6. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно повідомляється.
 7. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за підсумками:
  • тестування для визначення рівня знань іноземної мови (достатнім визнається рівень “читаю і можу розмовляти” мовою країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
  • психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна відкритість);
  • оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв’язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на перепідготовку.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору розробляються реґіональними робочими групами самостійно в рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі групи зобов’язані не менше ніж за два тижні до початку проведення конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження методичні рекомендації щодо його проведення.

Використання методичних рекомендацій, не затверджених Центром, не допускається.

 1. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою регіональної робочої групи.
 1. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп за формою, затвердженою Центром.
 2. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення передаються реґіональними робочими групами секретаріатові Центру. Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
 3. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
 4. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
 5. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після офіційного виклику вищого навчального закладу.
 6. Перепідготовка завершується державною атестацією. Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують документи державного зразка.
 7. Центр затверджує списки кращих випускників, рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
 8. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за кордоном кращих випускників приймається представниками партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у реалізації Програми, і затверджується Центром.

Перелік документів, що надаються спеціалістами

 1. Заява спеціаліста до реґіональної робочої групи МЦПК (за довільною формою).
 2. Анкета спеціаліста (форма 1).
 3. Інформація про підприємство (організацію), що направляє спеціаліста на перепідготовку (форма 2).
 4. Подання з місця роботи, рекомендація керівника підприємства (організації) (форма 3с).
 5. Копія диплома про вищу освіту.
 6. Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.
 7. Копія паспорту.
 8. Копія трудової книжки.

Пропозиції надавати у відділ економічного розвитку та торгівлі Миронівської районної державної адміністрації до 15 жовтня 2010 року.