Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Адреса відділу представництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, кімн. 405,
тел. (044) 254-58-69
Співробітники: Нагорна Марина Валеріївна – начальник відділу,
Круліковська Оксана Віталіївна та
Хохлов Олександр Володимирович – головні спеціалісти
Графік прийому суб’єктів господарювання: понеділок – четвер (з 9:00 до 18:00),п’ятниця (з 9:00 до 16:45)

Про здійснення регуляторної політики

Форма №1

 План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Миронівської районної державної адміністрації на 2014 рік.

п/п Назва проекту регуляторного акта Ціль прийняттярегуляторного акта Термін розробкипроекту регуляторного акта (поквартально) Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону.
1. Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг у Миронівському районі. Врегулювання нормативно-правового простору у сфері надання адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у Миронівському районі  І квартал 2014 року Відділ економічного розвитку і торгівлі Миронівської районної державної адміністраціїт.5-15-46
2. Про затвердження Положення про адміністратора центру надання адміністративних послуг у Миронівському районі. Врегулювання нормативно-правового простору у сфері надання адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у Миронівському районі  І квартал 2014 року Відділ економічного розвитку і торгівлі Миронівської районної державної адміністраціїт.5-15-46

 Форма № 2

 Стан виконання

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Миронівської районної державної адміністрації за 2013 рік

п\п

Назва проекту регуляторного акта, який входив до плану

Інформація про розробку аналізу регуляторного впливу

Інформацію про оприлюднення проекту регуляторного акта (назва друкованого видання та №, або дата розміщення в Інтернеті)

Дата погодження проекту з Держпідприємництвом України

Інформацію про здійснення базового відстеження результативності прийнятого регуляторного акта: оприлюднення звіту про відстеження результативності цього акта (назва друкованого видання та №, або дата розміщення в Інтернеті), дата надання звіту до Держпідприємництва України

1.

Розпорядження голови адміністрації  «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенні пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Миронівського району»

Розроблений аналіз регуляторного впливу та оприлюднено в газеті «Миронівський край» від 27.04.2013 № 31

Газета «Миронівський край» від 27.04.2013   № 31

Погоджено рішенням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва  від 05.08.2013  № 263-Т

Базове відстеження оприлюднено в газеті «Миронівський край» від 28.05.2013 № 38

Надіслано до Держпідприємництва 25.06.2013

2.

Про затвердження умов  конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Миронівського району, та їх маршрутів

Розроблений аналіз регуляторного впливу та оприлюднено в газеті «Миронівський край» від 14.05..2013 № 34

Газета «Миронівський край» від 14.05.2013   № 34

Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва  від 05.08.2013 № 7029\0\20-13 про те, що зазначений проект не має ознак регуляторного акту

 Форма №3

Інформація про Реєстр власних регуляторних актів Миронівської районної державної адміністрації

№ з\п

Назва регуляторного акта

Дата та номер прийняття

Номер реєстрації в територіальних управліннях Міністерства юстиції

Розробник регуляторного акта

1

2

3

4

5

1.

Розпорядження голови адміністрації  «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенні пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Миронівського району»

13.08.2013 № 277

Зареєстровано Миронівським районним управлінням юстиції 15.08.2013 № 4\134

Відділ економічного розвитку і торгівлі Миронівської райдержадміністра-ції

Форма № 4

 План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Миронівської районної державної адміністрації

№ з\п

Назва регуляторного акта

Дата та номер прийняття

Вид відстеження

Строк виконання заходів

1

2

3

4

5

1.

Розпорядження голови адміністрації  «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенні пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Миронівського району»

13.08.2013 № 277

Базове

Повторне

Періодичне

з 10.03.2013 по 10.04.2013

серпень 2014 року

серпень 2017 року

серпень 2020 року

Здійснення державної регуляторної політики

Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Миронівською районною державною адміністрацією

Щодо стану дотримання Миронівською районною державною адміністрацією єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів

З метою забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) розпорядженням голови Миронівської районної державної адміністрації від 29.04.2013 № 150 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Миронівському районі на 2013-2014 роки (далі-Програма).                                                              Частина заходів з виконання Програми передбачає звернути увагу на обов’язковість:

створення реєстру регуляторних актів та забезпечення безперебійного доступу до нього суб’єктів господарювання;

забезпечення постійного оновлення реєстрів власних регуляторних актів;

затвердження та оприлюднення планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

залучення підприємницької громадськості до підготовки проектів регуляторних актів, відстеження результативності та перегляду діючих регуляторних актів;

оприлюднення через засоби масової інформації звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Протягом 2013 року на забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів здійснювались заходи щодо:

недопущення запровадження нових регулювань, які не відповідають принципам державної регуляторної політики;

підвищення рівня відповідності аналізу регуляторного впливу, що готується до кожного проекту регуляторного акта, Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

З метою недопущення порушень в Миронівському районі розробниками проектів регуляторних актів процедури їх прийняття, принципів державної регуляторної політики протягом 2013 року було організовано методичне забезпечення діяльності регуляторних органів з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

здійснення консультаційно-методичної допомоги ;

проведення для посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації та голів сільських рад  семінару щодо виконання основних положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Сформовано реєстр діючих розпоряджень голови Миронівської райдержадміністрації, що є регуляторними актами (1 регуляторний акт).

Щодо здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів

Впродовж 2013 року відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації при підготовці проектів регуляторних актів розроблявся аналіз регуляторного впливу.

Щодо проведення роботи з планування діяльності стосовно підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін

Миронівською райдержадміністрацією 2013 року проведено роботу щодо складання плану з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік та його опублікування в засобах масової інформації.

На цей час відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV 14.12.2012 головою райдержадміністрації затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миронівської райдержадміністрації на 2014 рік, який оприлюднено в місцевій газеті «Миронівський край».

Щодо оприлюднення проектів регуляторних актів

Регуляторні акти Миронівської райдержадміністрації постійно розміщувались  у місцевих засобах масової інформації.

Щодо опрацювання одержуваних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Опрацювання пропозицій до проектів регуляторних актів, що надходили від суб’єктів господарювання, розглядались відділом економічного розвитку і торгівлі в ході громадських обговорень ще на етапі підготовки проектів регуляторних актів.

Крім того, опрацювання зауважень та пропозицій відбувається на засіданнях «круглих столів» з радою підприємців торгівлі та послугів при райдержадміністрації.

Щодо взаємодії органу виконавчої влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами

Запроваджено діалог між владою та бізнес-колами шляхом постійних зустрічей з представниками ради підприємців району, де обговорюються основні проблеми, з якими стикаються підприємці під час здійснення своєї діяльності, заходи щодо створення  умов для поліпшення підприємницького клімату, проекти регуляторних актів.

Дотримання практики проведення зустрічей та «круглих столів» дозволяє розробникам проектів регуляторних актів досліджувати та враховувати слушні зауваження суб’єктів господарювання, на яких безпосередньо поширюватиметься дія регуляторного акта.

Щодо систематизації регуляторних актів

Миронівська райдержадміністрація стосовно систематизації регуляторних актів, перш за все, діяла шляхом забезпечення дотримання принципу прозорості та передбачуваності регуляторної діяльності.

Так, при підготовці проектів регуляторних актів, не передбачених планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миронівською райдержадміністрацією на 2013 рік, дотримувалась вимога Закону України щодо обов’язковості внесення відповідних змін та їх оприлюднення в засобах масової інформації.

       Протягом року відповідні зміни вносилися до регуляторного акта «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенні пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Миронівського району»

Щодо перегляду регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Звіти з відстеження результативності дії регуляторних актів розміщуються в засобах масової інформації.

Щодо оприлюднення органом виконавчої влади інформації про здійснення регуляторної діяльності

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Миронівською райдержадміністрацією оприлюднюється в місцевій газеті «Миронівський край» та розглядається на засіданнях ради підприємців Миронівського району.

Підбиваючи підсумки здійснення державної регуляторної політики на території району, можна відзначити, що:

проводиться робота з планування діяльності стосовно підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

запроваджено  моніторинг результативності регуляторних актів, оцінку і публічний контроль за їх впровадженням;

запроваджено постійне оприлюднення проектів регуляторних актів;

зауваження і пропозиції від суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності постійно опрацьовуються регуляторними органами із залученням суб’єктів господарювання;

забезпечено гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Забезпечення якісного та неухильного виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» знаходиться на особистому контролі голови Миронівської райдержадміністрації.

 

 

Голова адміністрації                                                                                                В.С.Усик

Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності