Основна діяльність

Районна організація   керується в своїй діяльності Статутом Товариства Червоного   Хреста   України,  іншими   нормативними актами Товариства, положеннями вищестоящої організації,  а також Положенням про неї. Положення про районну організацію затверджується на підставі Типового положення Правлінням Київської Обласної Організації Товариства Червоного Хреста України.

 Основними завданнями діяльності районної організації є захист життя людини,  попередження   та полегшення   людських страждань під час збройних актів,  стихійного лиха,  катастроф,  аварій, сприяння   місцевим органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері.

–      роз’яснює та пропагує серед населення гуманні принципи, мету і зав­дання Товариства Червоного Хреста України;

–      надає медично – соціальну   допомогу   самотнім непрацездатним особам похилого віку та інвалідам,  дітям – сиротам,   іншим соціально незахищеним верствам   населення,  сприяє реалізації   програм   місцевих органів влади, спрямованих на охорону здоров’я і надання допомоги малозабезпеченим гро­мадянам;

–      бере участь у виконанні місцевих програм розвитку донорства кроєві та іі компонентів, проводить роботу по залученню громадян до лав безоп­латних донорів;

–      бере участь в організації підготовки населення з питань надання першої медичної само- та взаємодопомоги і догляду за хворими;

–      проводить    роботу з   профілактики інфекційних та інших захворювань, сприяє зміцненню здоров’я та соціального    благополуччя людини,  вихованню і Формуванню здорового способу життя;

–   здійснює пропаганду серед   населення медичних та гігієнічних знань;

–      бере участь у заходах щодо надання допомоги населенню, потерпілому внаслідок збройних конфліктів, стихійного лиха та інших надзвичайних си­туацій;

–      організує надання шефської допомоги дитячим будинкам, школам-інтернатам для дітей-сиріт, будинкам-інтернатам для пристарілих та інвалідів;

–      залучає громадян у члени Товариства Червоного Хреста України, зао­хочує дітей та молодь до чєрвонохресної роботи;

–      вивчає та поширює передовий досвід роботи первинних організацій Товариства Червоного Хреста Украіни

–   виконує Іншу роботу, що випливає із Статутних завдань Товариства Червоного Хреста України.

Районна організація здійснює свою діяльність на громадських засадах.