Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції

Додаток

до наказу Кагарлицького об’єднаного управління

Пенсійного фонду України  Київській області

від  04.04.2017 № 30

Заходи

Кагарлицького об’єднаного управління  Пенсійного фонду України Київської області щодо  виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів

  1. I. Удосконалення нормативно-правової бази

1.1. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів в Кагарлицькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області, що регулюють їх діяльність, з метою внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду та приведення у відповідність актуальним корупційним викликам і загрозам.

Попченко О.В., Візьонок Л.В.,  керівники самостійних структурних підрозділів управління.

Протягом 2017 року.

II.Організаційно-управлінські заходи

2.1. Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Кагарлицьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  Київської області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів документів.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Бабенко Д.О.

Протягом 2017 року.

2.2. Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в органах Пенсійного фонду України Київської області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., керівники самостійних структурних підрозділів управління.

Протягом 2017 року.

2.3. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., керівники самостійних структурних підрозділів управління.

Протягом 2017 року.

2.4. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Кагарлицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Київської області, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Хоменко В.Ф., Самойлик А.Г., Криштак І.П.

Протягом 2017 року.

2.5. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Попченко О.В., Кривоніс Л.С. , Циганок О.С.

II, III, IV квартали 2017 року.

2.6. Вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється Кагарлицьким об’єднаним управлінням  Пенсійного фонду України Київської області, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.

Попченко О.В., Кривоніс Л.С. , Бабенко Д.О.

Щомісяця.

2.7. Продовження впровадження відео- та аудіофіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням прав осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Кривоніс Л.С. , Циганок О.С., Палієнко Р.О.

За окремим графіком в межах фінансових можливостей.

2.8. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами Кагарлицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, які безпосередньо здійснюють прийом.

Візьонок Л.В., Хоменко В.Ф., Самойлик А.Г., Криштак І.П., Палієнко Р.О.

Протягом 2017 року.

2.9. Забезпечення проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Візьонок Л.В., Хоменко В.Ф., Самойлик А.Г., Криштак І.П., Палієнко Р.О.

Протягом 2017 року.

2.10. Працювати на упередження, бути готовими до проведення за принципом “таємних покупців” оперативних перевірок управління та здійснення прийому громадян в управлінні із залученням представників громадськості.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Заїка В.В., Діденко Л.Г.,

Шевченко О.М.

Протягом 2017 року.

2.11. Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю направлення розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, застосування фінансових санкцій, передачі карток особових рахунків платників та інших документів за новим місцезнаходженням платника.

Попченко О. В., Геращенко Н.В., Куришко Я.В.

Протягом 2017 року.

III. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

3.1. Моніторинг стану виконання антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про результати їх виконання.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Демиденко Ю.В., керівники самостійних структурних підрозділів  управління.

II, III, IV квартали 2017 року.

3.2. Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Кагарлицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області. У разі виявлення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками управління – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., керівники самостійних структурних підрозділів  управління.

Протягом 2017 року.

3.3. Забезпечення оприлюднення інформації про результати виконання заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Кагарлицькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України  Київської області.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Демиденко Ю.В.

Протягом 2017 року.

  1. IV. Удосконалення роботи з персоналом

4.1. Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Демиденко Ю.В.

керівники самостійних структурних підрозділів  управління.

Протягом 2017 року.

4.2. Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Кагарлицькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Надання допомоги працівникам управління у їх заповненні.

Попченко О.В., Демиденко Ю.В.

У встановленні строки.

4.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників Кагарлицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Демиденко Ю.В.,

керівники самостійних структурних підрозділів управління.

Протягом 2017 року.

4.4. Проведення тестування працівників Кагарлицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Попченко О.В., Візьонок Л.В., Демиденко Ю.В.

Протягом 2017 року.

  1. V. Сфера публічних фінансів

5.1. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Кагарлицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київській області, передбаченого законодавством.

Попченко О.В., Кривоніс Л.С. , Циганок О.С.

У встановленні строки.

5.2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

Попченко О.В., Кривоніс Л.С..

Протягом 2017 року.

5.3. Здійснення Кагарлицьким об’єднаним управлінням  Пенсійного фонду України Київської області закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Попченко О.В., Кривоніс Л.С. , Циганок О.С.,

Палієнко Р.О., Бабенко Д.О. , Бабенко Д.О.

Протягом 2017 року.

5.4. Здійснення моніторингу організації та проведення управлінням процедур закупівель, включаючи аналіз питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

Попченко О.В., Кривоніс Л.С. , Циганок О.С.,

Бабенко Д.О. , Бабенко Д.О.

II, III, IV квартали 2017 року.