Державні соціальні допомоги

  1. Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2015 рік” установлено, що у
    2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1 176 гривень, з 1 грудня – 1 330 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 032 гривні, з 1 грудня – 1 167 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 286 гривень, з 1 грудня – 1 455 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378  гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 949 гривень, з 1 грудня – 1 074 гривень.

Враховуючи зазначене, у 2015 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

2015
січень грудень
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
  304,50 344,50
Допомога при народженні дитини 41 280
одноразова виплата: 10 320
щомісячна виплата: 860,00
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 130,0
Допомога на дітей одиноким матерям
на дітей віком: мінімальний
до 6 років 309,60 350,10
максимальний
516,00 583,50
від 6 до 18 років мінімальний
385,80 436,50
максимальний
643,00 727,50
від 18 до 23 років мінімальний
365,40 413,40
максимальний
609,00 689,00
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком: максимальний
до 6 років 2 064 2 334
від 6 до 18 років 2 572 2 910
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
на дітей віком: максимальний
до 6 років 309,60 350,10
від 6 до 18 років 385,80 436,50
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
на дітей віком: максимальний
до 6 років 2 064 2 334
від 6 до 18 років 2 572 2 910
від 18 до 23 років 2 436 2 756
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
мінімальна заробітна плата 1 218,00 1 378,00
  1. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2015 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

У 2015 році здійснюється виплата державної соціальної допомоги, передбаченої пунктом 1-1 статті 15 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році становитимуть:

  з січня з грудня
для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)
255,78 289,38
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) 949,00 1 074
для дітей віком (85%):  
до 6 років 877,20 991,95
від 6 до 18 років 1 093,10 1 236,75
від 18 до 23 років (за умови навчання) 1 035,30 1 171,30
Доплата на дітей віком від:
3 до 13 років 250
13 до 18 років 500
  1. Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2015 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2015 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
Державна соціальна допомога з січня з грудня
інвалідам з дитинства І групи   підгрупи А з надбавкою на догляд 1 660,75 1 879,50
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 1 423,50 1 611,00
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства  ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 949,00 1 074,00
інвалідам з дитинства ІІІ групи,   одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 949,00 949,00
на дітей-інвалідів 949,00 949,00
на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 1 696,30 1 918,80
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1 180,30 1 335,30
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1 950,30 2 206,80
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1 307,30 1 479,30
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 996,45 1 127,70
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 2 028,45 2 294,70
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 1 512,45 1 711,20
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2 282,45 2 582,70
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1 639,45 1 855,20