Інформація про управління

Управління соціального захисту населення Миронівської районної державної адміністрації Київської області діє на підставі Положення про управління, затвердженого розпорядженням голови Миронівської районної державної адміністрації Київської області від 05.03.2013 № 92.

Управління підпорядковане голові Миронівської районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

Вид діяльності: управління в соціальній сфері.
Форма власності — державна.

Управління у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі – Мінсоцполітики),розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Миронівської районної державної адміністрації, рішеннями Миронівської районної ради, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, а також положенням про управління.

Основним завданням управління є: забезпечення реалізації державної соціальної політики в Миронівському районі у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

3) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

4) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

5) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

6) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи;

7) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 Управління має 7 відділів та 3 самостійні сектори.

1.Відділ із звернень громадян – Громадська приймальня
(начальник — Микитенко Майя Борисівна), тел.5-26-38.

Відділ забезпечує стале безперервне обслуговування громадян, прийом документів від громадян, уповноважених сільських рад, фахівців, що здійснюють прийом у житлово-експлуатаційних організаціях. Надає роз’яснення громадянам положення нормативно-правових актів з питань , що належать до його компетенції. Здійснює контроль за правильністю оформлення документів,повнотою поданої інформації, терміну розгляду та подання необхідних документів, у тому числі і тих,які мають бути подані додатково. Забезпечує зберігання та облік документів, які знаходяться в архіві управління. Уникнення черг громадян, які звернулися з метою подачі заяви та призначення соціальної допомоги.

2.Відділ з призначення соціальних виплат
(начальник — Андросюк Наталія Анатоліївна), тел.5-60-39.

Основним завданням відділу є призначення соціальних допомог відповідно до Законів України, постанов Кабінету Міністрів України. Відділ проводить роз’яснювальну роботу з питань призначення всіх видів соціальних допомог, опрацювання заяв на призначення та перерахунок всіх видів соціальних допомог через програмне забезпечення, з подальшим оформленням особових справ одержувачів.

3.Відділ з виплат соціальних допомог
(начальник — Делідон Марина Валеріївна), тел.5-60-39.

Основним завданням відділу є виплата соціальних допомог відповідно до Законів України та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

4.Відділ персоніфікованогог обліку пільгових категорій населення
(начальник — Дрозач Олена Анатоліївна), тел.5-16-48.

Основними завданнями відділу є створення та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєєстру осіб,які мають право на пільги. Організація та ведення на базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, їх персоніфікованого обліку. Виконання завдань,що покладені на управління як на головних розпорядників коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення.

5.Відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
(начальник — Бастило Людмила Іванівна), тел.5-28-64.

Основним завданням відділу є забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про призначення та виплату компенсацій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом проведення роз”яснювальної роботи з питань призначення компенсацій. Відділ здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати. Формує банк одержувачів компенсаційних виплат, проводить перерахунок раніше призначених компенсацій. Організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист. Організовуєє санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, а також виплату грошових компенсацій вартості санітарно-курортного лікування.

6.Відділ з питань праці
(начальник — Нагорний Володимир Вікторович), тел.5-16-48.

Відділ вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці; координує діяльність структурних підрозділів районної адміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організація незалежно від форм власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві. Забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування; здійснює реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігаггя копій.

7.Відділ фінансово – господарського забезпечення
(начальник — Ницун Валентина Михайлівна), тел.5-11-62.

Основним завданням відділу є фінансово – господарське забезпечення діяльності управління. Створення належних матеріально-технічних умов для роботи працівників управління. Організація дотримання належного технічного, санітарного та протипожежного стану приміщення управління

8.Сектор державних соціальних інспекторів
(завідувач — Прокопенко Андрій Петрович), тел.5-60-39.

Основними завданнями сектору державних соціальних інспекторів є перевірка достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги. Вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника. Складання актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги.

9.Сектор з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці (завідувач — Кулик Юлія Юріївна), тел.5-26-38.

Завданнями сектору є здійснення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями комплесних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку надомних форм їх обслуговування.Сектор забезпечує надання адресної цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам. Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати інвалідам на бензин, технічне обслуговування автомобіля та транспортні послуги, а також надає грошові компенсації вартості санаторно-курортного лікування.

10. сектор з нагляду за додержанням пенсійного законодавства
(завідувач — Бала Лідія Володимирівна), тел.5-28-64.

Основним завданням сектору є здійснення нагляду за дотриманням законів України при призначенні та виплаті пенсій, термінів призначення пенсій, правильністю обчислення доплат по перерахунках, виплати допомоги на поховання