Управління соціального захисту населення інформує

УСЗН

„Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016р. №854  „Деякі питання  санаторно-курортного лікування та  відпочинку   громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  затверджено  Порядок надання щорічної грошової допомоги для комспенсації  вартості путівок санаторно-курортним  закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

            Цей Порядок  визначає механізм надання  щорічної грошової допомоги для компенсації вартості  санаторно-курортних  путівок або путівок на відпочинок (далі- грошова допомога) через безготівкове  перерахування  санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають  ліцензію на провадження  господарської  діяльності з медичної практики,  здійснення громадянами, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, доплати за надання додаткових  послуг за рахунок власних  коштів у разі недостатньої суми  грошової допомоги, а також виплати зазначеним громадянам грошової компенсації  у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Безоплатними санаторно-курортними путівками  забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 та діти-інваліди, інвалідність яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою. Строк перебування в санаторно-курортному закладі  становить: для громадян віднесених до категорії 1 – 18 днів, для громадян  віднесених  до категорії 1, із захворюванням нервової системи ( з наслідками травм і захворювання  хребта та спинного мозку) – до 35 днів, для дітей-інвалідів- від 21 дня до двох місяців.

Громадяни віднесені до категорії 1 та діти-інваліди мають право вільного вибору  закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення  доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних  коштів у разі недостатності суми  грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі. Перелік базових послуг, які мають  надаватися зазначеним громадянам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

Облік громадян, віднесених до категорії 1 та дітей з інвавлідністю, які мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, проводять органи соціального захисту населення за місцем проживання таких громадян. Інформація про кількість громадян, узятих на облік для забезпечення  путівками  шляхом надання грошової допомоги та виплати грошової компенсації в наступному році, формується органами соціального захисту населення до 15 жовтня поточного року.

Орган соціального захисту населення укладає договір із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особами, які їх замінюють, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової  допомоги ( далі- договір) у розмірі встановленому Кабінетом Міністрів України.

Договір укладається в трьох примірниках ( один- для органу соціального захисту населення, другий- для закладу, третій для громадян віднесених до категорії 1 , батьків дітей з інвалідністю або осіб, які їх замінюють). Усі примірники договору, підписані органом  соціального захисту населення  та громадянином, віднесеним  до категорії 1 , батьками  дітей з інвалідністю або осібою , яка їх замінює, і скріплені печаткою  органу соціального захисту населення , передаються  зазначеним  особам для подальшої передачі закладу.

Після оздоровлення громадяни, віднесені до категорії 1, батьки дітей з інвалідністю або особи, які їх замінюють, подають органу соціального захисту населення  зворотній толон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки.

Після надання послуг громадянам, віднесеним до категорії 1 та  дітям з інвалідністю заклад подає до органу  соціального захисту населення  акт приймання- передачі послуг чи інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг  санаторно-курортного лікування  або відпочинку за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1029 „Про встановлення розміру  грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним  закладам і закладам оздоровлення  та відпочинку у 2017 році” установлені розміри грошової  допомоги для компенсації у 2017 році вартості путівок шляхом безготівкового пеперахування  санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання  послуг із санаторно-курортного лікування  або оздоровлення чи відпочинку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:

-осіб, віднесених до категорії 1- 5250 гривень,

– осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи ( з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку)- 17390 гривень,

– дітей, яким установлена інвалідність,пов”язана з Чорнобильською катастрофою- 10840 гривень.Ця постанова набрала  чинності з 1 січня 2017 року.

Начальник   управління                                                         І.П.Майсус

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.