Конкурс

Розпорядження

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Миронівської районної державної адміністрації

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної

державної адміністрації

14.09.2017 № 408

   УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „В” – головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Миронівської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки

Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає

 

 

відповідні рішення;

під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до    1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

 

 

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу”, інших нормативно- правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

 Безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, де особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

 

 

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 29 вересня 2017 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Паришкура Алла Василівна

(04574) 5-12-48

RDA_Mironovka@miroraj.gov.ua

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

 

04.10.2017 о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації

 

за адресою:

вул. Соборності, буд 58, м. Миронівка.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – молодший бакалавр, бакалавр.

 

2. Досвід роботи Без досвіду роботи
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

 

Вимога Компоненти вимоги

 

 

1.

Якісне виконання поставлених завдань

 

Організованість, навички тайм-менеджменту;

стратегічне мислення.

2. Командна робота

Командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформації.

 

3. Комунікація та взаємодія

Вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослуховуватись до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

 

4. Досягнення результатів

Чітке бачення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод.

 

5. Технічні вміння

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Знання сучасних технологій з електронного урядування, вміння використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку. Знання порядку ведення документації з використання сучасних інформаційних технологій.

 

6. Особисті компетенції

Відповідальність та наполегливість;

дисципліна і системність;

інноваційність та креативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства

Конституція України;

Закони України: „Про державну службу”,

„Про запобігання корупції”, „Про очищення влади”.

 

 

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

„Про місцеві державні адміністрації”,

„Про місцеве самоврядування в Україні”,

„Про звернення громадян”,

„Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,

„Про адміністративні послуги”

інші закони, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що стосуються питань діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Миронівської районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації              (підпис)                І.В. Паришкура
Розробник                                                            (підпис)                А.В. Паришкура

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Миронівської районної державної адміністрації

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної

державної адміністрації

14.09.2017 № 408

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття  вакантної посади  державної служби категорії „В” – головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Миронівської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1.    Забезпечує взаємодію з міськвиконкомами, місцевими органами виконавчої влади, закладами, установами та організаціями у процесі ведення Державного реєстру виборців. Надає консультативну, методичну і практичну допомогу в організації роботи.

2.   Виконує функції оператора відділу ведення Державного реєстру виборців, відповідно до вимог Інструкції оператора відділу ведення Державного реєстру виборців.

3.   Проводить усі операції щодо організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних  Реєстру, внесення змін до персональних даних виборців,що містяться в базі даних Реєстру, знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” та рішеннями розпорядника Реєстру, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

4.   У разі призначення виборів чи референдумів проводить роботу щодо складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях,

 

 

 

дільницях референдуму відповідно до законодавства.

5.   Забезпечує виконання нормативних, методичних та інструктивних документів щодо створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців на рівні органу ведення Державного реєстру виборців.

6.   Відповідає за ведення діловодства у відділі відповідно до Інструкції з діловодства апарату, управліннях та інших структурних підрозділах  райдержадміністрації.

Виконує інші доручення начальнику відділу.

 

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу”, інших нормативно- правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Строкове призначення на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, де особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої

 

 

 

форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова  картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                  31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.   29 вересня  2017 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Паришкура Алла Василівна

(04574) 5-12-48

RDA_Mironovka@miroraj.gov.ua

 

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

 

03.10.2017 о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації

 

за адресою:

вул. Соборності, буд. 58, м. Миронівка.

 

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – молодший бакалавр, бакалавр.

 

2. Досвід роботи Без досвіду роботи
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1.

Якісне виконання поставлених завдань

 

Організованість, навички тайм-менеджменту;

стратегічне мислення.

2. Командна робота

Командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформації.

 

3. Комунікація та взаємодія

Вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослуховуватись до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

 

4. Досягнення результатів

Чітке бачення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод.

 

 

5. Технічні вміння

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Знання сучасних технологій з електронного урядування, вміння використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку. Знання порядку ведення документації з використання сучасних інформацій-них технологій.

 

6. Особисті компетенції

Відповідальність та наполегливість;

дисципліна і системність;

інноваційність та креативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства

Конституція України;

Закони України: „Про державну службу”,

„Про запобігання корупції”, ”Про очищення влади”.

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

„Про місцеві державні адміністрації”,

„Про місцеве самоврядування в Україні”,

„Про звернення громадян”,

„Про Державний реєстр виборців”

інші закони, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що стосуються питань діяльності відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Миронівської районної державної адміністрації..

 

Керівник апарату адміністрації                (підпис)                І.В. Паришкура

Розробник                                                     (підпис)                  А.В. Паришкура

Начальник відділу – головного бухгалтера фінансово-господарського забезпечення апарату Миронівської районної державної адміністрації

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної

державної адміністрації

14.09.2017 № 408

 УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії „Б” начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-господарського забезпечення апарату Миронівської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Начальник відділу – головний бухгалтер фінансово-господарського забезпечення апарату Миронівської районної державної адміністрації:

здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах;

організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;

планує та розробляє поточні плани асигнування та утримання апарату, складання кошторису на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування;

забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;

здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням

 

  фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань.
Умови оплати праці Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу”, інших нормативно- правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Строкове призначення на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від         25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, де особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

 

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за                № 1200/29330);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від         25 березня 2016 року № 246) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.             29 вересня 2017 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 

Паришкура Алла Василівна

(04574) 5-12-48

RDA_Mironovka@miroraj.gov.ua

 

Місце, час та дата проведення конкурсу 03.10.2017 о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації за адресою: вул. Соборності, буд 58, м. Миронівка.
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Вища, ступінь вищої освіти – магістр.
2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій ,,Б” чи ,,В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше одного року.
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимог
1.

Якісне виконання поставлених завдань

 

Організованість, навички тайм-менеджменту;

стратегічне мислення.

2. Командна робота

Командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформації.

 

3. Комунікація та взаємодія

Вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослуховуватись до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

 

4. Досягнення результатів

Чітке бачення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод.

 

5. Технічні вміння

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Знання сучасних технологій з електронного урядування, вміння використовувати

   

комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку. Знання порядку ведення документації з використання сучасних інформацій-них технологій.

 

 

Особистісні якості

  Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

 

  Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

  Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

 

  Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

 

  Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) оцінка і розвиток підлеглих;

6) вміння розв’язання конфліктів.

 

  Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

 

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 Професійні знання

 

Вимога

 

Компоненти вимоги

 

1. Знання законодавства

Конституція України;

Закони України: „Про державну службу”,

„Про запобігання корупції”, ”Про очищення влади”.

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

Бюджетний кодекс України.

„Про місцеві державні адміністрації”,

„Про місцеве самоврядування в Україні”,

„Про звернення громадян”,

інші закони, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що стосуються питань діяльності відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Миронівської районної державної адміністрації..

 

 Керівник апарату адміністрації              (підпис)                І.В. Паришкура

Розробник                                                  (підпис)                А.В. Паришкура

Спеціаліст відділу освіти Миронівської районної державної адміністрації

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної

державної адміністрації

14.09.2017 № 408

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 державної служби категорії „В” – спеціаліста відділу освіти

 Миронівської районної державної адміністрації

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Спеціаліст відділу освіти Миронівської районної державної адміністрації:

здійснює контроль за дотриманням законодавства України про освіту, стан виконання державних програм;

здійснює комплексні та тематичні перевірки з питань виконання законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”;

організовує роботу з підготовки питань до розгляду колегії відділу та забезпечує виконання її рішень;

звітує департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

здійснює контроль за роботою по організації харчування дітей;

здійснює контроль за освітньою діяльністю та проведенням атестації закладів освіти;

контролює виконання загально районних заходів з туристсько-краєзнавчої роботи.

Умови оплати праці Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу”, інших нормативно- правових  актів  з    питань  оплати  праці     працівників
державних органів, штатного розпису.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, де особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) про забезпечення в установленому

 

порядку розумного пристосування.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 29 вересня 2017 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Паришкура Алла Василівна

(04574) 5-12-48

RDA_Mironovka@miroraj.gov.ua

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

 

04.10.2017 о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації

 

за адресою:

вул. Соборності, буд 58, м. Миронівка.

 

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – молодший бакалавр, бакалавр.

 

2. Досвід роботи Без досвіду роботи
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1.

Якісне виконання поставлених завдань

 

Організованість, навички тайм-менеджменту;

стратегічне мислення.

2. Командна робота

Командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформації.

 

3. Комунікація та взаємодія

Вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослуховуватись до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

4. Досягнення результатів

Чітке бачення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод.

5. Технічні вміння

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Знання сучасних технологій з електронного урядування, вміння використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку. Знання порядку ведення документації з використання сучасних інформацій-них технологій.

6. Особисті компетенції

Відповідальність та наполегливість;

дисципліна і системність;

інноваційність та креативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства

Конституція України;

Закони України: „Про державну службу”,

„Про запобігання корупції”, „Про очищення влади”.

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

„Про місцеві державні адміністрації”,

„Про місцеве самоврядування в Україні”,

„Про звернення громадян”,

„Про освіту”,

„Про загальну середню освіту”,

„Про позашкільну освіту”,

„Про дошкільну освіту”

інші закони, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що стосуються питань відділу освіти Миронівської районної державної адміністрації.

Керівник апарату адміністрації              (підпис)                І.В. Паришкура

Розробник                                                            (підпис)                А.В. Паришкура