План заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у Миронівському районі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови районної
державної адміністрації

17.02.2014 № 64

 План

заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у Миронівському районі

1. З метою підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства забезпечити взаємодію громадської ради та інших консультативно-дорадчих органів створених при райдержадміністрації.

 2. Провести наукові конференції, засідання  круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства, впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства тощо.

 3. Забезпечувати розміщення на офіційному сайті Миронівської райдержадміністрації інформації про проведення райдержадміністрацією консультацій з громадськістю.

Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями
та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації,виконавчі комітети
міської та сільських рад

 Протягом року.

 4. Брати участь у обговоренні проектів нормативно-правових актів, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, волонтерської діяльності,  прав та інтересів широких верств населення, які відбуватимуться у формі громадських слухань, єдиних днів інформування населення, засідань за круглим столом, зустрічей  з громадськістю тощо.

 5. Надавати роз’яснення на звернення громадських організацій та громадян, що надійшли через офіційний сайт Миронівської райдержадміністрації, електронною поштою або телефоном.

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міської та сільських рад.

 Протягом року.

6. Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

 Головний спеціаліст з взаємодії
з правоохоронними органами,
мобілізаційної та оборонної роботи
апарату райдержадміністрації.

 Протягом року.

 7. Сприяти інститутам громадянського суспільства в проведенні благодійних волонтерських акцій, зустрічей з представниками релігійних організацій і національних меншин  з метою оптимізації роботи, спрямованої на формування толерантності та поваги до релігійних переконань, культури, історії, звичаїв і традицій представників різних національностей.

 Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями
та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації, відділ культури
райдержадміністрації.

 Протягом року.