Відомості про стан проходження перевірки передбаченої Законом України “Про очищення влади”

гербМИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01 квітня 2015 року                м.Миронівка                          № 94

 Про проведення у Миронівській районній
державній адміністрації перевірки, передбаченої
Законом України
„Про очищення влади”

 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3-4 ст. 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України    від 16.10.2014 № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06.03.2015 № 55 „Про проведення у Київській обласній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади”:

 1. Провести у Миронівській районній державній адміністрації перевірку, передбачену Законом України „Про очищення влади” (далі – перевірка) стосовно:

1.1. Керівників структурних підрозділів Миронівської районної державної адміністрації, заступників керівників структурних підрозділів Миронівської районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів апарату Миронівської районної державної адміністрації, заступників керівників структурних підрозділів апарату Миронівської районної державної адміністрації, директора Миронівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, визначивши днем початку перевірки 10 квітня 2015 року.

1.2. В апараті Миронівської районної державної адміністрації – головних спеціалістів, спеціалістів І категорії, визначивши днем початку перевірки 08 червня 2015 року.

 1. Визнати відділ організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації відповідальним за проведення перевірки щодо    керівників  та     заступників   керівників    структурних   підрозділів

Миронівської районної державної адміністрації, керівників та заступників керівників, головних спеціалістів та спеціалістів І категорії структурних підрозділів апарату Миронівської районної державної адміністрації, директора Миронівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 1. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації забезпечити ознайомлення державних службовців апарату районної державної адміністрації, стосовно яких проводитиметься перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках по догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) з цим розпорядженням.
 1. Керівникам структурних підрозділів Миронівської районної державної адміністрації, директору Миронівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

4.1. Забезпечити проведення перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади”, в межах періоду, встановленого відповідно до Плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р.

4.2. Визначити відповідальних осіб за проведення перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади”.

4.3. Проінформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації про початок та результати проведення перевірки до 22 червня 2015 року та до 23 листопада 2015 року.

 1. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації проінформувати відділ кадрової роботи апарату Київської обласної державної адміністрації про початок та результати проведення перевірки до 01 липня 2015 року та до 01 грудня 2015 року.
 1. Державним службовцям, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний термін з дати початку зазначеної перевірки подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) застосовуються або не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону України „Про очищення влади”, та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3, 4 ст. 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.
 1. Попередити державних службовців апарату адміністрації, керівників, заступників керівників структурних підрозділів адміністрації, директора Миронівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 6 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної ч. 3, 4 ст. 1 Закону України „Про очищення влади”, є підставою для звільнення із займаної посади.
 1. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації:

8.1. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації.

8.2. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації інформації про початок проходження перевірки державним службовцем та копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                 (підпис)                І.І.Черногод


герб

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

МИРОНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

 

Від 08.06.2015                               м.Миронівка                                  № 18

 

Про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

 

 

          Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3-4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, розпорядження Миронівської районної державної адміністрації Київської області від 01.04.2015 №94 «Про проведення у Миронівській районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»:

НАКАЗУЮ:

 1. Провести в управлінні соціального захисту населення Миронівської райдержадміністрації перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка) стосовно, керівників структурних підрозділів Управління, головних спеціалістів, провідних спеціалістів Управління з 08 червня 2015 року.
 1. Визначити головного спеціаліста з питань кадрової роботи Паришкуру А.В. відповідальною за організацію проведення перевірки.
 1. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи Паришкурі А.В.   забезпечити:

– розміщення тексту цього наказу на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації;

– ознайомлення працівників, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основній та додаткових відпустках, відпустці без збереження заробітної плати, навчальній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) із цим наказом.

 1. Проінформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації про початок та результати проведення

перевірки до 22 червня 2015 року та до 23 листопада 2015 року.

 1. Державним службовцям, зазначеним у пункті 1 цього наказу, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати головному спеціалісту з питань кадрової роботи Паришкурі А.В. власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 №563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію паспорта громадянина України, копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
 1. Попередити державних службовців Управління про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього наказу, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.
 1. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи Паришкурі А.В. протягом трьох днів після одержання відповідної заяви подавати до Миронівської районної державної адміністрації для розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформацію про початок проходження перевірки особою, скановані копії її заяви та декларації в електроном форматі PDF (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління                   (підпис)                                 І.П. Майсус

Головний спеціаліст – юрист     (підпис)                                  І.В. Самбор
Головний спеціаліст з
питань кадрової роботи              (підпис)                                  А.В. Паришкура

 


 герб

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
МИРОНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 Н А К А З

10 квітня 2015 року                                                                                                                       № 1

м. Миронівка

 

Про проведення перевірки, передбаченої
Законом України
«Про очищення влади»  

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3 – 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р., розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про проведення у Київській обласній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» від 06.03.2015 № 55 та розпорядження голови Миронівської районної державної адміністрації від 01.04.2015 № 94 «Про проведення у Миронівській районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Провести в управлінні агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка) стосовно державних службовців управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації, визначивши днем початку перевірки 08 червня 2015 року.
 1. Визнати відділ фінансово-господарського та кадрового забезпечення управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації відповідальним за проведення перевірки щодо державних службовців управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації.
 1. Відділу фінансово-господарського та кадрового забезпечення управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити:

3.1.1. ознайомлення державних службовців управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації, стосовно яких проводитиметься перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках по догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) з цим наказом;

3.1.2. проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», в межах періоду, встановленого відповідно до Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р.

3.2. Проінформувати відділ кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації про початок та результати проведення перевірки до 22 червня 2015 року та до 23 листопада 2015 року.

 1. Державним службовцям, зазначеним у пункті 1 цього наказу, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку зазначеної перевірки подати власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) застосовуються або не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.
 1. Попередити державних службовців управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 6 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.
 1. Відділу фінансово-господарського та кадрового забезпечення управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації:

6.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації.

6.2. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації інформації про початок проходження перевірки державним службовцем та копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                      В.А.Нікіфоров


герб

МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

01 квітня 2015 року                         м. Миронівка                           № 10

Про проведення в управлінні фінансів Миронівської районної державної адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3-4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р, розпорядження голови Миронівської районної державної адміністрації від 01.04.2015 №94 «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»»

НАКАЗУЮ:

1.    Провести в управлінні фінансів Миронівської районної державної адміністрації перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка) стосовно:

1.1.    Начальників відділів управління фінансів Миронівської районної державної адміністрації, визнавши днем початку перевірки 10 квітня 2015 року.

1.2.   Головних економістів, економістів І категорії управління фінансів Миронівської районної державної адміністрації, визнавши днем початку перевірки 08 червня 2015 року.

2.    Призначити відповідальним за проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» відповідальну за ведення кадрової роботи в управлінні фінансів Миронівської районної державної адміністрації Вакуленко Аллу Володимирівну.

3.    Відповідальній за ведення кадрової роботи в управлінні фінансів Миронівської районної державної адміністрації Вакуленко А.В.

забезпечити ознайомлення державних службовців управління фінансів Миронівської районної державної адміністрації, стосовно яких проводитиметься перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках по догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) з цим наказом.

4.  Державним службовцям, зазначеним у пункті 1 цього наказу, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний термін з дати початку зазначеної перевірки подати відповідальній за ведення кадрової роботи в управлінні фінансів Миронівської районної державної адміністрації Вакуленко А.В. власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) застосовуються або не застосовуються заборони, визначені ч. З або ч. 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. З, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

5.    Попередити працівників управління фінансів Миронівської районної державної адміністрації про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 4 цього наказу, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної ч. З, 4 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

6.    Відповідальній за ведення кадрової роботи в управлінні фінансів Миронівської районної державної адміністрації Вакуленко А.В. забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації.

6.1. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації інформації про початок проходження перевірки державним службовцем, копії вищевказаної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

7.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління фінансів                                                           Н.В. Музика


герб    

МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Наказ

від 08 червня 2015 р                              №    2

Про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

          Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3-4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, розпорядження Миронівської районної державної адміністрації Київської області від 01.04.2015 №94 «Про проведення у Миронівській районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»:

НАКАЗУЮ:

 1. Провести в Миронівському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка) стосовно головних спеціалістів, провідних спеціалістів центру з 08 червня 2015 року.
 2. Визначити головного спеціаліста центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Теслюк В.В. відповідальною за організацію проведення перевірки.
 3. Головному спеціалісту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Теслюк В.В.   забезпечити:

– розміщення тексту цього наказу на офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації;

– ознайомлення працівників, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основній та додаткових відпустках, відпустці без збереження заробітної плати, навчальній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) із цим наказом.

 1. Проінформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації про початок та результати проведення

перевірки до 22 червня 2015 року та до 23 листопада 2015 року.

 1. Державним службовцям, зазначеним у пункті 1 цього наказу, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати головному спеціалісту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Теслюк В.В. власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 №563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію паспорта громадянина України, копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
 2. Попередити державних службовців центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього наказу, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.
 3. Головному спеціалісту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Теслюк В.В. протягом трьох днів після одержання відповідної заяви подавати до Миронівської районної державної адміністрації для розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформацію про початок проходження перевірки особою, скановані копії її заяви та декларації в електроному форматі PDF (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор центру                                                                         О.В.Глущенко

Провідний спеціаліст – юрисконсульт                                      І.А. Семененко
Головний спеціаліст                                                                   В.В. Теслюк

Законом України “Про очищення влади” передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”.
На виконання вимог Закону України “Про очищення влади” Миронівська районна  державна адміністрація інформує про те, що розпочато перевірку стосовно осіб, а саме:

 

з/п


ПІБ
особи,
щодо якої здійснюється перевірка
Назва органу перевірки
Посада на яку претендує / призначений
Дата
початку перевірки
Копія
заяви про перевірку
Копія Декларації
Результати перевірки
 1

Дрига
Тетяна Андріївна

Миронівська районна державна адміністрація
Призначена на посаду головного спеціаліста  служби у справах дітей та сім’ї Миронівської районної державної адміністрації
05.01.2015
Заява Декларація
2

Герасимик Юлія Володимирівна

Миронівська районна державна адміністрація
Призначена посаду головного спеціаліста  відділу культури Миронівської районної державної адміністрації
 15.01.2015
Заява Декларація
3

Горобченко Юлія Володимирівна

Миронівська районна державна адміністрація
Призначена посаду спеціаліста  І категорії загального відділу апарату  Миронівської районної державної адміністрації
 12.02.2015
 Заява Декларація
4

Паришкура Марина Вікторівна

Миронівська районна державна адміністрація
Призначена посаду головного спеціаліста  відділу організаційно-кадрової роботи апарату  Миронівської районної державної адміністрації
 12.02.2015
Заява  Декларація
5

Самбор
Ірина Володимирівна

Миронівська районна державна адміністрація
Призначена посаду  спеціаліста – юриста управління соціального захисту населення Миронівської районної державної адміністрації
 12.02.2015
 Заява Декларація
6

Черногод
Ігор Іванович

Миронівська районна державна адміністрація
Голова Миронівської районної державної адміністрації
Декларація
 7

Жданов Костянтин Володимирович

Миронівська районна державна адміністрація
Перший заступник голови Миронівської районної державної адміністрації
Повідомлення Заява Декларація
8

Динник Людмила Ігорівна

Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява Декларація
 9

Бондаренко Олена Олександрівна

Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 10 Причепа Олександр Анатолійович
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява Декларація
 11 Запорожець Володимир Іванович
Миронівська районна державна адміністрація
Довідка  Повідомлення  Заява  Декларації
 12 Козійчук Людмила Федорівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява  Декларації
 13 Петриченко Василь Вікторович
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 14 Яблунівська Олена Євгенівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 15 Ющишена Наталія Григорівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 16 Шупик Юлія Леонідівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 17 Шульга Оксана Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 18 Токан Юлія Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення  Заява Декларація
 19 Старинець Юлія Вікторівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
 20 Пінчук Олександр Іванович
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява

 Декларація

Декларація

 21 Майсус Ігор Петрович
Миронівська районна державна адміністрація
Довідка  Повідомлення  Заява  Декларація
 22 Малород Олена Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
23 Рябчук Світлана Григорівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
24 Сабадин Марина Юріївна
Миронівська районна державна адміністрація
Довідка  Повідомлення  Заява  Декларація
25 Литвин Юлія Ігорівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
26 Музика Наталія Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
27 Нечипоренко Володимир Анатолійович
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення  Заява  Декларація
28 Даниленко Оксана Леонідівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява Декларація
29 Глущенко Олег Вікторович
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява Декларація
30 Нікіфоров Василь Андрійович
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява  Декларація
31 Андрущенко Світлана Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
32 Андрущенко Вікторія Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
33 Вершута Оксана Валентинівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
34 Гаркуша Оксана Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
35 Гебултівська Людмила Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
36 Гетманюк Наталія Іванівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
37 Глущак Валентина Петрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
38 Дріч Наталія Олександрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
39 Зленко Любов Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
40 Когут Аліна Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
41 Кузьменко Катерина Іванівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
42 Микитенко Каріна Михайлівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
43 Панченко Наталія Сергіївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
44 Пилипенко Інна Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
45 Погоріла Ольга Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
46 Пугач Наталія Григорівна
Миронівська районна державна адміністрація
 Повідомлення Заява Декларація
47 Сабадин Олександр Вікторович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
48 Савелюк Мирослава Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
49 Скидан Олена Олексіївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
50 Сміленко Антон Юрійович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
51 Смоляр Ольга Семенівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
52 Фесенко Оксана Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
53 Цимбал Василь Кирилович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
54 Шаригіна Вікторія Олександрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
55 Шепітко Наталія Петрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
56 Гнітецька Аліна Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
57 Коломієць Інна Олександрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення  Заява  Декларація
58 Костина Юлія Дмитрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення  Заява  Декларація
59 Кузенна Яна Станіславівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява  Декларація
60 Паришкура Людмила Миклаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення  Заява Декларація
61 Тереня Марина Олександрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
62 Франчук Наталія Вікторівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява  Декларація
63 Шляма Тамара Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява  Декларація
64 Шмарська Юлія Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
65 Баришнікова Олена Петрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
66 Вакуленко Алла Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
67 Горобченко Сергій Володимирович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
68 Новощонова Тетяна Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
69 Павлюк Світлана Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
70 Андрусюк Наталія Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
71 Бала Лідія Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
72 Боровик Тетяна Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
73 Бастило Людмила Іванівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
74 Бобокал Тетяна Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
75 Васєчко Тетяна Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
76 Василишина Світлана Валеріївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
77 Вожакова Наталія Митрофанівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
78 Воронна Людмила Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
79 Гаркуша Алла Володимирівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
80 Даниленко Тетяна Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
81 Делідон Марина Валеріївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
82 Дрозач Олена Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
83 Дяченко Яна Сергіївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
84 Жовтоноженко Наталія Іванівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
85 Кириленко Надія Вікторівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
86 Кирпа Олександр Сергійович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
87 Кулик Юлія Юріївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
88 Микитенко Майя Борисівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
89 Міщенко Олена Вячеславівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
90 Нагорний Володимир Вікторович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
91 Ницун Вікторія Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
 92 Олексієнко Сергій Петрович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
 93 Олефіренко Вадим Васильович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
 94 Панасюк Світлана Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
 95 Паришкура Алла Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
 96 Пискун Леся Григорівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
 97 Притула Ольга Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
98 Прокопенко Андрій Петрович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
99 Прудченко Валентина Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
100 Хмельницька Аліна Віталіївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
101 Шаровара Лариса Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
102 Шевченко Сніжана Вікторівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
103 Щербина Олександр Вікторович
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
104 Бабенко Вікторія Олександрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
105 Ямнюк
Анна Миколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
106 Рябченко Валентина Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
107 Семененко
Ірина
Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
108 Теслюк
Віра
Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
109 Бугрова
Леся
Іванівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
110 Гуленко
Оксана
Василівна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
111 Ілющенко Ольга Мимколаївна
Миронівська районна державна адміністрація
Повідомлення Заява Декларація
112 Олійник
Раїса Петрівна
Миронівська районна державна адміністрація
Призначена на посаду начальника відділу містобудування і архітектури Миронівської районної державної адміністрації
 30.10.2015
Повідомлення
Заява Декларація
113 Паришкура
Ігор Валерійович
Миронівська районна державна адміністрація
Призначений на посаду керівника апарату Миронівської районної державної адміністрації
 01.04.2016
Повідомлення
Заява Декларація
114 Пархомук Любов Іванівна
Миронівська районна державна адміністрація
Призначена на посаду начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Миронівської районної державної адміністрації
01.04.2016
Повідомлення
Заява Декларація
115 Запара
Оксана Анатоліївна
Миронівська районна державна адміністрація
Призначена на посаду спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Миронівської районної державної адміністрації 20.02.2017
Повідомлення
Заява