Конкурс

9876542Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови районної

державної адміністрації

05.07.2017 № 300

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Миронівської районної державної адміністрації

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Миронівської районної державної адміністрації

Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну

 

 

 

для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Умови оплати праці Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу”, інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) Копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, де особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова  картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                  31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 04.08.2017.

Дата, час і місце проведення конкурсу

10.08.2017 о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації за адресою:

вул. Соборності, буд 58, м. Миронівка.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Паришкура Алла Василівна

(04574) 5-12-48

RDA_Mironovka@miroraj.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності*
Загальні вимоги**
1 Освіта Бакалавр або молодший бакалавр.
2 Досвід роботи —–
3 Володіння державною мовою  Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги***
1 Освіта Вища освіта за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.
2 Знання законодавства Конституція України; Закони України ,,Про державну службу”, ,,Про місцеві адміністрації”, ,,Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ,,Про запобігання корупції”, ,,Про адміністративні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3 Професійні чи технічні знання Знання ПК.
4 Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

 

5 Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, системами
6 Особистісні якості Відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність, ввічливість та дотримання високої культури спілкування.


Керівник апарату адміністрації                (підпис)                  І.В.Паришкура

 

Розробник                                                      (підпис)            А.В. Паришкура