Конкурс

002

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління агропромислового розвитку

 Миронівської РДА

16.03.2017 № 7

УМОВИ 

проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади державної служби категорії „В” – головного спеціаліста з питань управління персоналом відділу фінансово-господарського забезпечення та з питань управління персоналом управління агропромислового розвитку Миронівської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки

1. Виконує доручення начальника управління і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про управління..

2.Розробляє річний план роботи з кадрами, визначає щорічну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців.

3.Спільно з начальником відділу фінансово-господарського забезпечення та з питань управління персоналом, головним бухгалтером вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штатного розпису управління.

4.Готує накази начальника управління про призначення, звільнення працівників, присвоєння рангів, встановлення надбавок за вислугу років, проходження практики, надання відпусток.

5.Готує відповідні документи на погодження призначення на посади, звільнення з посад.

 

6.Здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії управління, готує документи і матеріали для проведення іспиту і послідуючого конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, оформляє протоколи комісії і всі необхідні документи, вивчає ділові якості осіб, які є кандидатами на зайняття посад державних службовців.

 

 

7.Здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про державну службу» та інших законодавчих актів з питань кадрової роботи та державної служби в управлінні.

8.Вносить начальнику управління пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, здійснює разом з начальниками відділів управління підготовку документів для організації стажування та контроль за його проведенням.

9. Здійснює організаційно-аналітичну роботу з кадрами, веде встановлену  звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, забезпечення своєчасної підготовки і подання до територіальних органів Головдержслужби необхідної інформації у встановленому Головдержслужбою порядку.

10. Здійснює роботу пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління.

11.Проводить оформлення листів тимчасової непрацездатності.

12 У межах своєї компетенції видає відповідні довідки та засвідчує копії документів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – згідно штатного розпису, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності економії фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону

 

України ,,Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Термін прийняття документів до 17.00 годин 30.03.2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

31.03.2017 о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації за адресою: вул. Соборності, буд 58,

м. Миронівка, Київська обл., 08801.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шмарська Юлія Миколаївна

(04574) 5-15-51

miro-apr@ukr.net

щодня з 08.00 до 17.00 годин, в п’ятницю з 08.00 до 16.00 години, обідня перерва з 12.00 до 13.00 години, крім вихідних днів.

 Вимоги до професійної компетентності*
Загальні вимоги**
1 Освіта Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи ———
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги***
1 Освіта Бакалавр або молодший бакалавр відповідного спрямування.
2 Знання законодавства Конституція України; Закони України ,,Про державну службу”, ,,Про місцеві державні адміністрації”, „Про запобігання корупції”, „Про Державний реєстр виборців”, „Про місцеві вибори”, „Про громадянство України”, „Про вибори народних депутатів України” , „Про вибори Президента України”.
3 Професійні чи технічні знання Знання законодавства з урахуванням специфіки посадових обов’язків та функціональних повноважень
4 Спеціальний досвід роботи
5 Знання сучасних інформаційних технологій Впевнений користувач ПК (MSOffice, Internet).
6 Особистісні якості Відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність, ввічливість та дотримання високої культури спілкування.

 Начальник управління                                                                            В.А.Нікіфоров

Розробник                                                                                                   Ю.М.Шмарська