Щорічний звіт Про здійснення Миронівською районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку відповідної території

Метою даного звіту є належне інформування громадськості про підсумки діяльності, забезпечення належної прозорості та підзвітності Миронівської районної державної адміністрації. 

 

Підсумкове інтерв’ю 2018 року:

https://drive.google.com/file/d/1D-UA5Phnu8v9rLItMPANSkKBZ8ZCg5nn/view

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Миронівська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району та  реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Досягнення показників зазначених програм вимагає високого рівня відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення.

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі Миронівської  районної державної адміністрації утворені відповідні управління та відділи.

Протягом звітного 2018 року робота районної державної адміністрації проводилася за планом основних заходів передбачених на 2018 рік, квартальними та місячними  планами.  Проводилась робота щодо неухильного дотримання та правильного застосування законів та інших нормативних документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду правових питань і спорів. За  2018 рік взято участь у 40 судових засіданнях.

Робота Миронівської районної державної адміністрації  спільно з органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами району була спрямована на виконання завдань, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік, наповнення бюджету району, виконання інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів  обласної та районної державної адміністрації, рішень районної ради.

З метою  забезпечення економічного і соціального розвитку району, реалізації завдань, протягом 2018 року районною державною адміністрацією проведена значна організаційна робота.

У звітному періоді до районної державної адміністрації надійшло до виконання 2933 документа, 1501 документів з Київської обласної державної адміністрації. Зареєстровано та направлено виконавцям 4018 вихідних документів. Районною державною адміністрацією протягом минулого року підготовлено та видано 156 доручень.  Злагодженою роботою кожного управління, відділу та взаємодією всіх структурних підрозділів районної державної адміністрації відпрацьовувалась і діяла система заходів здійснення щоденного контролю за виконанням документів. На основі щоденного відстеження проконтрольовано своєчасність і повнота виконання 2664 завдань директивних документів усіх рівнів.

Зокрема, головою райдержадміністрації та заступниками видано 762 розпорядчих документів.

В порядку контролю  та визначення завдань на засіданнях колегії районної державної адміністрації щомісячно протягом  року заслуховувались питання:

–  про хід виконання програми соціально-економічного  розвитку району, бюджетів усіх рівнів, пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації.

В 2018 році районною державною адміністрацією, за поданням управлінь, відділів та служб, готувалися і вносилися на розгляд сесії районної ради питання з різних аспектів життєдіяльності району, заслуховувалися звіти про виконання районного бюджету, хід виконання прийнятих програм. Забезпечено  розроблення та внесення, після широкого обговорення, на розгляд районної ради бюджету Миронівського району та цільових програм.

Значна увага районною державною адміністрацією приділялася розгляду звернень громадян та вирішенню піднятих в них питань. Визначено дні прийому громадян, розроблено і доведено до населення графіки прийому.

Протягом 2018 року безпосередньо до райдержадміністрації надійшло 733 звернення, з них 608 письмових та 125 звернень одержано на особистих прийомах у голови райдержадміністрації та його заступників, 34 звернень отримано через вищестоящі органи, з урядової «гарячої» лінії надійшло 214 звернень.  За результатами  розгляду питань, порушених у зверненнях: роз’яснено –   210 питань, вирішено позитивно – 523 питання.

Найбільше питань у зверненнях порушено: щодо виділення матеріальної допомоги на лікування (в тому числі військовослужбовцям, учасникам АТО); на ліквідацію наслідків пожежі, стихії, у зв`язку з тяжким сімейним та фінансовим становищем (в тому числі членам сімей мобілізованих, учасників АТО, біженцям (переселенцям) із Донецької та Луганської областей).

2018 рік можна назвати успішним – всі заплановані завдання виконані. Вирішено життєво необхідні питання, які чекали свого вирішення декілька років. І все це завдяки перевиконанню бюджету, яке забезпечили наші платники податків. Тож не тільки вчасно а і  в повному обсязі фінансувались такі першочергові виплати як заробітна плата бюджетникам, енергоносії, а й робились капіталовкладення в розвиток усіх без винятку галузей соціальної сфери району.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК

 Виконання районного бюджету Миронівського району у звітному періоді  2018 року  відбувалося відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” та інших законодавчих актів.

Відповідно до Бюджетного кодексу у звітному році з районного бюджету надавалась субвенція міському та сільським бюджетам на утримання дошкільних навчальних закладів.

Районний бюджет Миронівського району на 2018 рік затверджений рішенням районної ради від 21.12.2017 № 272-15-VIІ „Про районний бюджет Миронівського району на 2018 рік ” .

Протягом 2018 року до розпису районного бюджету внесені зміни рішенням районної ради від 23.02.2018 № 306-16-VIІ, від 17.05.2018 № 336-17-УІІ, від 03.08.2018 № 353-18-УІІ, від 20.11.2018 № 375-19-УІІ «Про внесення змін до рішення  п’ятнадцятої сесії районної ради VІІ скликання від  21.12.2017 №  272-15-VІІ «Про районний бюджет Миронівського району на 2018 рік» (із змінами), від 20.12.2018 № 403-20-УІІ «Про затвердження розпоряджень голови Миронівської районної  державної адміністрації» та розпорядженням голови Миронівської райдержадміністрації від 27.12.2018    № 516 «Про схвалення проекту змін до рішення сесії Миронівської районної ради від 21.12.2017 № 272-16-VІІ «Про районний бюджет Миронівського району на 2018 рік» (із змінами)», яке було видане в міжсесійний період та подане на затвердження сесії районної ради.

Доходи

Дохідну частину загального фонду районного бюджету Миронівського району  за  2018 рік виконано на 101,6% до затверджених планових показників на звітну дату з урахуванням змін. Доходи без урахування трансфертів виконано на 104,9 % до затверджених планових показників на звітну дату.

Порівняно  з  відповідним  періодом минулого  року  фактичні надходження  до  бюджету  району без урахування трансфертів  збільшились   на  на 124,0 %.

          Основним джерелом надходжень доходів загального фонду районного  бюджету є  податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 99,6% в загальній сумі доходів районного бюджету без урахування трансфертів.

Збільшення надходжень податку відбулося за рахунок:

 • підвищення мінімальної заробітної плати;
 • разових сплат (виплата премій) по ПДФО у поточному році.

Доходи спеціального фонду виконано в сумі 6914,7 тис.гривень, при уточненому плані на рік 6916,4 тис.грн., що становить 100,0%.

Основним джерелом надходжень дохідної частини спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік  є надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.                                                

Видатки загального фонду

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 12 місяців 2018 року виконана на 92,7  відсотка (уточнений план звітного періоду 428312,4 тис.грн., касові видатки  397145,3 тис.грн.).

Найбільшу питому вагу у видатках районного бюджету звітного  періоду складали  видатки: на оплату праці з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на поточні трансферти населенню, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) та органам державного управління інших рівнів, на продукти харчування,  на медикаменти та перев’язувальні,  на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на оплату послуг (крім комунальних).

Заборгованість по заробітній платі працівників бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету та  по оплаті за енергоносії  бюджетних установ  відсутня.

В звітному році забезпечено фінансування місцевих програм, спрямованих на соціальних захист населення, медичне обслуговування, на оздоровлення дітей, на проведення  заходів в галузі фізичної культури та спорту, фінансування місцевих засобів масової інформації.

Засоби масової інформації

За рахунок коштів районного бюджету профінансовано в межах планових призначень  засоби масової інформації у сумі 738,4 тис.грн., з них телебачення 496,4 тис.грн. – на заробітну плату, оплату енергоносіїв та орендну плату; на оплату поліграфічних послуг на друк районної газети у сумі  242,1 тис. грн.

Державне управління

По районній раді за 12 місяців 2018 року кошти використані у сумі     3884,6 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями у сумі 3366,4 тис.грн., на комунальні послуги та енергоносії  у сумі 107,3 тис грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року проведено видатків на 1180,7 тис.грн. більше.

Взаємовідносини з іншими бюджетами

Перераховано до державного бюджету реверсну дотацію в сумі 19699,6 грн., або 100,0 % до плану, що на 6464,3 тис.грн. більше ніж за 12 місяців 2017 року.

Надано інших субвенцій з районного бюджету міському та сільським бюджетам на утримання дошкільних навчальних закладів на суму 24175,9 тис.грн., або 100,0 % до плану, що на 6268,9 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Надано інших додаткових дотацій з районного бюджету місцевим бюджетам на суму 13732,6 тис. грн.,  в тому числі:  

Владиславська сільська рада – на поточні видатки дитсадка в сумі    130,0 тис.грн.  Грушівська сільська рада – на перепоховання в сумі 74,0 тис.грн., на ремонт п’єдесталу загиблим воїнам  – 190,0 тис.грн. Кипячківська сільська рада – на  поточний ремонт даху дитсадка в сумі 250,0 тис.грн., на ремонт опалення дитсадка 200,0 тис.грн. Маслівська сільська рада  – на ремонт  даху ДНЗ в сумі 450,0 тис.грн. Полівська сільська рада – на поточні видатки дитсадка в сумі  378,0 тис.грн. Росавська сільська рада – на добудову дитсадка – 750,0 тис.грн. Яхнівська сільська рада – на придбання м’якого інвентарю, обладнання для дитсадка в сумі 332,0 тис.грн., ремонт водопроводу в сумі 120,0 тис.грн.

На ремонт автомобільних доріг в загальній сумі 10860,6 тис.грн.:

Миронівська міська  рада, Грушівська сільська рада , Ємчиська сільська рада, Зеленьківська сільська рада, Карапишівська  сільська рада, Кипячківська сільська рада, Козиньска сільська рада, Малобукринська сільська рада, Македонська сільська рада, Маслівська сільська рада, Олександрівська сільська рада, Полівська сільська рада, Потіцька сільська рада, Пустовітська сільська рада, Тулинська сільська рада, Яхнівська сільська рада.

Видатки спеціального фонду

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана на 93,0   відсотків до річного плану (уточнений річний план 43392,6 тис.грн., касові видатки 40373,9 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки спеціального фонду збільшились на  1796,8 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку загального фонду районного бюджету збільшено призначення на видатки бюджету розвитку, що дало  змогу поліпшити матеріальну базу комунальних закладів, підтримувати їх в належному стані.

Кредитування

         За 12 місяців 2018 року призначення з урахуванням змін на кредитування у районному бюджеті району відсутні. Кредити з районного бюджету не надавалися.

Інформація про стан місцевих боргів

На 31.12.2018 року по Миронівському району залишилося не погашеної середньострокової позики, яку брав район у 2012 році, за рахунок єдиного казначейського рахунку у сумі  10810,2 тис.грн.

Заборгованість по заробітній платі працівників бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету та  по оплаті за енергоносії  бюджетних установ  відсутня.

В звітному періоді проводилося фінансування місцевих програм, спрямованих на соціальних захист населення, розвиток освіти, охорони здоров’я, на оздоровлення дітей, на проведення  заходів в галузі фізичної культури та спорту, фінансування місцевих засобів масової інформації.

                                                  ГАЛУЗЬ  ОСВІТИ

По установах освіти кошти використані за звітний період у сумі 110871,8 тис.грн., або  87,1 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 127230,6 тис.грн.).  В порівнянні з відповідним періодом минулого року проведено видатків на 23247,6 тис.грн. більше.

Найбільшу питому вагу у видатках по освіті займають видатки на утримання:

–  загальноосвітніх шкіл, які направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

– утримання школи естетичного виховання дітей;

– центру творчості  дітей та юнацтва;

Програма розвитку системи освіти Миронівського району на 2017 – 2019 роки була спрямована у 2018 році на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Стратегією розвитку Миронівського району на період до 2020 року.

Одним з основних завдань системи освіти району було забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття. Сформована мережа 48 навчальних закладів, яка  задовольняє потреби громадян в отриманні якісної освіти.

У 2018 році функціонує 24 заклади дошкільної освіти (1257 дітей). Збільшено показник охоплення дітей дошкільним вихованням через відкриття додаткових груп у ДНЗ с. Карапиші (25 дітей) та Грушівському НВК (20 дітей), відновлення роботи закладу дошкільної освіти  «Сонечко» у с. Шандра  (20 дітей). А також завдяки створенню підрозділів дошкільної освіти у  складі Зеленьківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний  заклад»  (65 дітей у 2-ох різновікових групах) та Яхнівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний  заклад»  (30 дітей). Усі діти  5-річного віку 100% охоплені дошкільним вихованням.  Усі дошкільні навчальні  заклади забезпечені комп’ютерною технікою, 13 дитсадків мають веб-сторінки в мережі Інтернет. Навчально-виховний процес у дошкільних закладах організовують 132  педагогічних працівники.

У 2018 році з  4120  дітей шкільного віку  району  в закладах загальної середньої  навчається 3507 учнів. Функціонує 20 загальноосвітніх навчальних закладів (1 заклад нового типу – НВК «ЗОШ І-ІІІ ст  – ліцей», 2  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.– ДНЗ», з яких 1 опорна школа  та 2 філії у її складі, 10 – ЗОШ І-ІІІ ст., 2 – ЗНЗ І-ІІ ст,  5 НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»). За індивідуальною формою навчається 63 дитини (з них у зв’язку з малою наповнюваністю класів – 46 дітей, за станом здоров”я – 16 дітей). Середня наповнюваність класів по району в міській місцевості – 22 учні,  у сільській – 12 учнів. Проведено медичні огляди дітей та підлітків, що навчаються в школах. Обладнано медичні кабінети у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Учні основної та старшої школи  також отримають можливості отримувати освіту у сучасних навчальних кабінетах. Придбано 2 математичні кабінети (для Миронівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Миронівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей») та  2 географічні кабінети (для Миронівського НВК«ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей», Миронівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1).

Придбано ноутбуки для вчителів 1 класів з  програмним забезпеченням,  учнівські меблі (одномісні парти) для першокласників.

  У Миронівському районі нараховується 415 дітей з особливими освітніми потребами, з них 149 дітей дошкільного віку та 266 дітей  шкільного віку та підлітків. Протягом 2018 року було створено Миронівський  районний ІРЦ.  Для потреб якого  придбано оргтехніку, дидактичні матеріали, облаштовано  кабінети психолога, дефектолога, логопеда, директора, ресурсна кімната, санвузол для дітей тощо.

Миронівський районний інклюзивно-ресурсний центр забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

У освітньому процесі активно використовується 30 навчальних    комп’ютерних комплексів, 524 одиниці комп’ютерної техніки, з них 11 планшетів, 89 ноутбуків та нетбуків, 424 ПК, понад 500 комп’ютерних програмних засобів навчання, 8 інтерактивних дошок, 43 проектори. З метою широкого ознайомлення громадськості з освітянською галуззю, у відділі освіти та 22 закладах створено Web-сайти, які поновлюються різноманітними інформаційними матеріалами.

          За підсумками 2017/2018 навчального року стипендії голови Миронівської райдержадміністрації отримують 76 учнів та 51  педагог. Стипендії голови Київської обласної державної адміністрації призначено 3 учням та трьом вчителям, які їх підготували.

Пріоритетом завжди була і залишається освіта, бо виховання дітей, їх навчання важливе для майбутнього нашого району і держави.

За звітний рік значно покращено матеріально технічну базу шкіл. За рахунок залишку освітньої субвенції районного бюджету профінансовано  придбання комп’ютерної техніки, меблів, цифрової лабораторії для загальноосвітніх шкіл, кабінет біології для Миронівського НВК, придбано для НВК с.Грушів пожежну ємність, ноутбуки для 1 класів. Також забезпечено оснащення кабінетів по програмі «Нова українська школа».

В освітньому напрямку проведено досить значний обсяг робіт. Серед основних робіт:

Облаштовано: спортмайданчик ЗОШ №1, спортзал та здійснено монтаж пожежної сигналізації Миронівського НВК, проведено ремонти спортзалу ЗОШ с. Македони, спортзалу ЗОШ с. Владиславка, ремонт даху ЗОШ с.Владиславка,   побудовано спортмайданчик ЗОШ с.Владиславка,  ремонт актового залу ЗОШ № 3, заміна вікон ЗОШ с. Центральне, вимощення території Центральненської ЗОШ,  ремонт спортзалу ЗОШ с. Центральне, ремонт даху ЗОШ с. Козин, заміна вікон ЗОШ с. Козин, утеплення фасаду ЗОШ с.Потік, ремонт системи опалення  НВК с.Грушів.

Придбано сценічні костюми для центру дитячої та юнацької творчості.

 ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ  ЗДОРОВ”Я

На фінансування закладів охорони здоров’я за звітний період поточного року використано коштів у сумі 56545,0 тис.грн.., або 84,03 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 67294,2 тис.грн.), в тому числі за рахунок медичної субвенції проведено видатків на суму 30674,0 тис.грн. Проти відповідного періоду минулого року видатки на охорону здоров’я збільшились на   7631,3 тис.грн.

За економічною класифікацією в галузі охорони здоров’я кошти використано на:

– оплату праці з нарахуваннями;

– медикаменти та перев’язувальні матеріали;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

На виконання районної Програми „місцевих стимулів” для медичних працівників Миронівського району на 2018 рік з метою підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників району нарахована та виплачена премія до професійного свята – Дня медичного працівника  у червні місяці працівникам центральної районної лікарні та центру первинної медичної .

Програма «місцевих стимулів» для медичних працівників Миронівського району на 2018 рік дала змогу придбати два автомобілі для Миронівської ЦРЛ та Центру первинної медико-санітарної допомоги на суму 783,2 тис.грн.

Щоб зберегти центральну районну лікарню в нових умова, для неї  придбано сучасне обладнання та вкладено кошти в  капітальні ремонти.  Зроблено все щоб у лікарні було тепло, щоб були продукти для стаціонару. Забезпечено безкоштовне харчування хворих.

Для центральної районної лікарні придбано апарат біозварювання, дисектор, ліжка медичні, монітор пацієнта, обладнання у гінекологічне відділення, хірургічний світильник, щільову лампу, морозильну камеру у морг, ліжка, інше. Проведено капітальний ремонт поліклінічного, терапевтичного, пологового, стоматологічного відділення, харчоблоку, системи опалення, ремонт моргу, виготовлення проектно-кошторисної документації на каналізаційний колектор  та генератор підстанції.

Миронівський районний Центр ПМСД

За рішенням Миронівської РДА та 14 сесії VI скликання № 147-14-VI від 10.08.2012р. затверджено створення  Комунального закладу «Миронівський районний Центр ПМСД» як самостійний заклад охорони здоровя, як юридичну особу, з штатами, статутом та структурою. Центр ПМСД розпочав роботу з 01.01.2013 року.

За рішенням Миронівської РДА  та 17 сесії VIІ скликання № 343-17-VIІ від 17.05.2018р. заклад реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство  «Миронівський районний Центр ПМСД» з штатами, статутом та структурою. Реорганізований Центр ПМСД розпочав роботу з 07.08.2018 року.

Кількість населених пунктів, що обслуговує Центр ПМСД

Всього Села Селища Селища міського типу Міста
46 45 1

Мережа лікувально-профілактичних закладів

Станом на 31.12.2018р. Центр ПМСД має  34 структурних підрозділів, з них:

 • Амбулаторій – 11,    в т.ч. – амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 11 (в сільській місцевості – 10, в місті Миронівка – 1);
 • ФАПів – 11; ФП –

Крім того, наявний медичний пункт тимчасового базування (МПТБ) – 1.

При Центрі цілодобово функціонує пункт невідкладної медичної допомоги.

Будівництво та ремонти

В 2018 році проведений ремонт даху ФАП с. Олександрівка, проведено роботи по газифікації АЗПСМ с. Шандра, замінено вікна та двері  в АЗПСМ с. Центральне, ФАП с. Салів та Олександрівка.

Відвідування до лікарів ЗПСМ

Амбулаторія ЗПСМ м. Миронівка розрахована на   115   відвідувань у зміну, яка працює в півтори зміни, амбулаторії в сільській місцевості  – на 480  відвідувань в зміну. На одного жителя району  в 2017р припадає  4,3  відвідувань, у 2018 р  – 4,

Протягом 2018  року проводилось виконання Національних державних та регіональних програм в галузі охорони здоров’я.

Боротьба з туберкульозом: Забезпечене безкоштовне флюорографічне обстеження  населення району та безкоштовне дообстеження при показах рентгенографічно. Так, за    2018 рік ФЛГ – обстежено 8593 осіб (проти 2017р – 9245), в тому числі дітей 15-17 років – 670 (проти 2017р – 929); сільських жителів з загального числа – 4462. Проби Манту  дітям до 14 років – 3883 (проти 2017р – 3624).

Меддопомога ветеранам, інвалідам ВВВ:  Під диспансерним наглядом перебуває 185 інвалідів ВВВ, 126– учасників бойових дій, 326– учасників війни. Отримали стаціонарне лікування – 26 інвалідів ВВВ, 42– учасників бойових дій, 69 учасників війни. Отримало санаторно-курортне лікування 18 інвалідів ВВВ, 26 учасники бойових дій, 27 – учасників війни.

Меддопомога учасникам АТО: Під диспансерним наглядом перебуває 22 інвалідів, 303 – учасників бойових дій. Отримали стаціонарне лікування –  12 інваліда, 38 – учасників бойових дій. Отримало санаторно-курортне лікування 8 учасників бойових дій.

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ

На фінансування установ культури за звітний період використано коштів у сумі 12780,9 тис.грн., або 94,2 відсотків до уточненого плану звітного року, що на 2751,0 тис.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом  2017 року.

Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:

– районного, сільських будинків культури, сільських клубів, народного коллективу та  забезпечення діяльності бібліотек ;

За економічною класифікацією в галузі культури і мистецтва найбільшу питому вагу займають видатки на:

– оплату праці з нарахуваннями ;

– енергоносії ;

Мабуть, жоден район області не зможе похвалитись таким станом закладів культури, як у нас.

Серед основних досягнень за 2018 рік у галузі культури триває відновлення застарілої  матеріально-технічної бази закладів культури задля її розвитку:

 1. Районний будинок культури: проведено капітальний ремонт районного будинку культури (танцювальний клас, вбиральня ІІ-го поверху, коридор, вестибюль), поточний ремонт балкону, придбання флейти для оркестру, театральні крісла для балкону, аератор, встановлення тепловентеляторів для опалення сцени, чоловічі свити для хорової групи ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець», костюми для оркестрової групи ансамблю.
 2. Капітальний ремонт бібліотеки (читальний зал, методичний кабінет), закуплено стелажі, столи, господарські матеріали, доріжку для бібліотеки.
 3. Капітальний ремонт Миронівського районного краєзнавчого музею – витрачено

    кошти для придбання карт, плакатів та виготовлення стендів у районний

    краєзнавчий музей, проведення електротехнічних вимірів музею.

 1. Проведено ряд капітальних ремонтів сільських будинків культури, а саме: СБК с.

    Карапиші, капітальний ремонт СБК с. Козин, капітальний ремонт СБК с. Потік,

   (ремонт електричних мереж приміщення), капітальний ремонт частини

   приміщення СБК с. Росава, капітальний ремонт покрівлі СБК с. Росава (

   сценічні костюми для аматорського вокального ансамблю «Росавчанка»).

 1. Поточний ремонт СБК с. Юхни (внутрішні роботи), поточний ремонт СБК

   с. Юхни (ремонт вхідної групи), завіса у БК с. Юхни , театральні крісла СБК

   с. Юхни, сценічне взуття .

 1. Поточний ремонт БК с. Вікторівка .
 2. 7. Поточний ремонт БК с. Олександрівка, встановлення вікон у БК с. Олександрівка.
 3. Придбання стільців для БК с. Зеленьки.
 4. Придбання стільців, пюпітрів, мольбертів, баяну, скрипки для

    Миронівської школи мистецтв, придбання металопластикових дверей.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Результати АПК на території Миронівського району за 2018 рік

Аналіз ситуації в галузі рослинництва

В 2018 господарському році зернових культур зібрано з площі 24 тис 752 га, намолочено більше 186 тис. тонн зерна (включаючи кукурудзу) при середній урожайності 75,5 ц/га. В тому числі,  ранньої групи зернових культур зібрано на площі 11 тис 693 га, намолочено близько 49 тис 380 тонн зерна при середній урожайності 42,2 ц/га, що на 12,1 ц/га більше в порівнянні з минулим роком. Зокрема: озимого ячменю зібрано на площі 980 га, намолочено 3 тис 753 тонни зерна при середній урожайності 38,3 ц/га, озимої пшениці – 7 тис 900 га, намолочено 37 тис 446 тонн збіжжя при середній урожайності 47,4 ц/га, ярого ячменю – 1 тис 800 га, намолочено 5 тис 454 тонн зерна при середній урожайності 30,3 ц/га, ярої пшениці – 603 га, намолочено  1 тис 610  тонн зерна при середній урожайності 26,7 ц/га, гороху – 360 га, намолочено 918 тонн при середній урожайності 25,5 ц/га, вівса – 50 га, намолочено 200 тонн при середній урожайності 40 ц/га.

 Пізньої групи зернових культур зібрано з площі  13 тис 763 га.  При урожайності 101,5 ц/га. валовий  намолот зерна склав  139 тис 743 тонн. . Зокрема, кукурудзу на зерно зібрано з площі 12 тис 840 га, намолочено 136 тис 104 тонн зерна, середня урожайність становить 106 ц/га,  гречки обмолочено на площі 89 га, з валовим збором 240,3 тонни зерна, при урожайності 27 ц/га, та проса на площі 130 га з валовим збором 442 тонн, при середній урожайності 34 ц/га.

           Технічних культур зібрано з площі 18 тис 503 га. При середній урожайності 29,2 ц/га. валовий збір зерна склав 53 тис 993 тонн. Зокрема, намолочено 24 тис 496 тонн насіння соняшнику з площі 7 тис 607 га, при середній урожайності 32,2 ц/га. Сої зібрано з площі 7 тис 569 га, намолочено 19 тис 377 тонн при урожайності 25,6 ц/га.  Озимого ріпаку зібрано на площі  3 тис. 200 га, намолочено 9 тис 728 тонн зерна при середній урожайності 30,4 ц/га, ярого ріпаку зібрано 393,7 тонни з площі 127 га при середній урожайності 31 ц/га

Крім того, з початку вересня місяця 2018 року під посів озимих культур було підготовлено понад 11 тис  га площі або 100% до прогнозу. По сільськогосподарських підприємствах району під урожай 2019 року посіяно  10 тис 758 га озимих культур, в тому числі озимих зернових – 8 тис 110 га, зокрема:  озимої пшениці -7 тис 210 га, озимого ячменю – 900 га. Крім того озимого ріпаку посіяно   2 тис 648 га.

Стан та аналіз галузі тваринництва

Тваринництво в Миронівському районі представлене трьома основними напрямками – скотарством, свинарством та птахівництвом.

За 2018 рік  валовий надій молока  по сільськогосподарських підприємствах району становить 11131 тонну, що в порівнянні до відповідного періоду минулого року менше на 427 тонн, надій молока на 1 корову – 7318 кг, що на 173  кг менше ніж в минулому році.

Виробництво м’яса,  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року, зменшилось  на 47 тонн і складає 2543 тонни, в тому числі яловичина – 680  тонн, свинина – 1770 тонн, птиці – 75 тонн та інше м’ясо 18  тонн.

Середньодобові прирости становлять: ВРХ – 575 грам, телиць – 617 грам, свиней – 330 грам.

Виробництво яєць збільшилось  на 280 тис. шт. і становить 960 тис. шт., одержано яєць на курку-несучку 300 штук.

Кількість поголів’я великої рогатої худоби становить 4486 голів, що  в порівнянні з минулим роком відповідного періоду збільшилося   на 182 голови, у тому числі корів 1572 голови, що на 51 голову більше, зокрема корови м’ясного напрямку –90 голів, молодняк ВРХ представлений стадом  2914 голів.

Основна кількість поголів’я свиней зосереджена в 6 – ти господарствах і становить 15528 голів, що більше на 3735 голів проти минулого року.

        Вирощування птиці зконцентровано у трьох сільськогосподарських підприємствах і нараховує 14535 голів, що в порівнянні до відповідного періоду минулого року менше на 8351 голову.

         Розведенням овець займаються 2 підприємства, в яких нараховується 222 голови.

Обсяг  виробництва основних видів сільськогосподарської продукції  підприємств, розрахунки за оренду земельних часток (паїв)

Відповідно до статистичних даних (форма № 1-ПВ), середньомісячна заробітна плата в сільськогосподарських підприємствах Миронівського району за 2018 рік становить 6914,52 грн., що на 1237,8 грн. (17,9 %) більше показників минулого 2017 року.   

За 2018 рік виробництво валової продукції у співставних цінах 2010 року становить:

 • Всі категорії господарств – 465382,4 тис. грн., що на 90847,59 тис. грн. більше в порівнянні з 2017 роком. Зокрема:

– продукція рослинництва – 365482,52 тис. грн., що на 88669,31 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

– продукція тваринництва – 99899,88 тис. грн., що на 2178,28 тис. грн.  більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

 • Сільськогосподарські підприємства – 346320,3 тис. грн., що на 77361,38 тис. грн. більше порівняно з попереднім роком.
 • Господарства населення – 119062,1 тис. грн., що на 13486,21 тис. грн.. менше в порівнянні з 2017 роком.

Сума до сплати за оренду земельних часток (паїв) за 2018 рік, згідно підписаних договорів оренди, по сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах Миронівського району, які надали інформацію становить: 113 млн. 413 тис. 640 грн. Станом на 16 січня 2019 року, фактично виплачено за оренду земельних часто (паїв) 100,1 % до нарахованої суми, що становить 113 млн. 526 тис. 470 грн.

Виплачувалася орендна плата :

–    зерном 4007,68 тонн на суму  20 млн. 243 тис. 130 грн.;

 • іншою продукцією – 2 млн. 326 тис.130 грн.;
 • послугами – 37 тис. 760 грн.;
 • грошима – 90 млн. 919 тис. 450 грн.

 Середній розмір орендної плати по району складає 9,4  % від загальної вартості орендованої землі.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За 12 місяців  2018 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 140628,8 тис.грн., що на 11639,4 тис.грн. більше ніж за  12  місяців 2017 року, з них на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот виконано в сумі 88028,0 тис.грн., що становить 100,0 % до призначення та на 11148,6 тис.грн. більше за 12 місяців 2017 року.

надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу витрачено 1250,6 тис.грн.,    77,8 %, та на 3,5 тис.грн. менше  ніж за 12 місяців 2017 року.

Видатки по допомогах сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу виконано в сумі 39907,5 тис.грн., або на 98,1 % до призначення та на 1643,0 тис.грн. менше відповідного періоду 2017 року.

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017        № 877 за рахунок субвенції на забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа райдержадміністрацією придбано квартиру дитині-сироті на суму 331,0 тис.грн.

     Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 року № 327-р за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю учасникам АТО придбано квартиру на суму    960,7 тис.грн. Квартира, площею 75,7 кв.м. була придбана в листопаді місяці в м.Миронівка.

         Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та його стаціонарного відділення постійного перебування самотніх одиноких непрацездатних громадян  склали  4344,0 тис.грн., що на 527,9 тис.грн. більше за 2017 рік.

Проведено обстеження матеріально – побутових умов 68  малозабезпечених сімей . Надано державну соціальну допомогу  за 2018 рік  малозабезпеченим сім”ям   на загальну суму 4856,74 тис грн. (кошти держбюджету).  Забезпечено 87 осіб з числа інвалідів загального захворювання та інвалідів війни засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами. Забезпечено санаторно-курортним лікуванням  26 осіб пільгових категорій.

На виконання районної програми «Турбота» на наданя матеріальної допомоги громадянам району на лікування, на покращення матеріального становища, в тому числі  демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям витрачено  суму  917,4 тис.грн. (399 громадянам), що на 350,5 тис.грн. більше за 2017 рік, надано допомогу інвалідам по зору в сумі 9,9 тис.грн.,  надано фінансову підтримку районній організації ветеранів на утримання та проведення заходів, на утримання районного соціального гуртожитку використано коштів в сумі  653,9 тис.грн., на санаторно-курортне лікування пільговим категоріям населення касові видатки склали 198,9 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  використано 964,1 тис.грн., на проведення заходів по програмі підготовки захисників Батьківщини використано коштів у сумі 122,4 тис.грн., на заходи по Програмі національно-патріотичного виховання в Миронівському районі дітей та молоді на 2017-2020 роки витрачено 22,8 тис.грн.

На виконання програми заходів по забезпеченню соціальної захищеності дітей, жінок, сім’ї за звітний період використано коштів в сумі 181,1 тис.грн., на реалізацію заходів районної програми підтримки молоді використано       49,8 тис.грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, не здатним до самообслуговування  використано  175,5 тис.грн.

На виконання районної програми надання пільг та компенсацій окремим категоріям громадян, які мають на це право  використано коштів в сумі      322,5 тис.грн., з них компенсація вартості проїзду  1 раз на рік в сумі             18,4 тис.грн., на оплату послуг за користування телефоном – 158,0 тис.грн., компенсація авто перевізникам – 414,1 тис.грн.

На Програму відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Миронівського району залізничним транспортом приміського сполучення на 2018 рік витрачено 150,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи  проведено видатків на суму 560,0 тис.грн.

На  утримання 1-го будинку сімейного типу с. Росава, у якому виховується 9 дітей-сиріт, та 3 прийомні сім’ї, де виховується 10 дітей, використано коштів субвенції з державного бюджету в сумі  927,3 тис.грн.

Призначення соціальних виплат

Протягом 2018 року здійснено 2292  призначення по всіх видах державних допомог, а саме:

         допомога сім’ям з дітьми – 1195 осіб, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям –  444 особи, інваліди з дитинства та діти-інваліди – 66 осіб, ДСД особам, які не мають права на пенсію, та інваліди – 45 осіб, допомога на догляд – 96 осіб, компенсація за надання соціальних послуг – 75 осіб, адресна допомога внутрішньо переміщеним особам – 184 особи, перерахунки окремих видів допомог – 187 осіб.

         Відповідно до статистичних даних протягом 2018 року було проведено 14417 нарахувань житлових субсидій, з них 7423 користувачам субсидій.

         Проведено призначення 3407 особам, що звернулися з заявою щодо виплати частин невикористаних сум субсидій.

Проведено 20 засідань комісії «Про надання дозволу на призначення соціальної допомоги громадянам Миронівського району», до якої винесено 4391 заяву на призначення.

Взято на облік 65 внутрішньо переміщених осіб.

Робота по соціальному  обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни та праці

За  2018 рік двоє осіб з інвалідністю внаслідок війни забезпечені санаторно-курортним оздоровленням.      Поза увагою щодо санаторно-курортного оздоровлення  не залишаються особи з інвалідністю  з дитинства та особи з інвалідністю загального захворювання. У звітному періоді  6 осіб з інвалідністю були  забезпечені  путівками до санаторно-курортних закладів Мінсоцполітики. За кошти державного бюджету закуплено послуг санаторно-курортного оздоровлення на суму 34329,00 грн для одної особи з травмою хребта та двох осіб з інвалідністю загального захворювання.

У 2018 році статус “Інвалід війни” отримали  14 осіб, у тому числі учасників АТО – 9,  “Посвідчення члена сім`ї загиблого” одержали 2 особи.

Так  у звітному періоду було заключено договори з Миронівським СТК ТСОУ  на навчання водіїв категорій СЕ на 2 особи з числа учасників антитерористичної операції. За результатами  чого  2 учасники бойових дій АТО отримали посвідчення встановленого зразка про закінчення курсів.

При Миронівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соцпослуг) в с. Зеленьки функціонує стаціонарне відділення.  В 2018 році 15 осіб отримали путівки на поселення до стацвідділення Миронівського територіального центру.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На виконання Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Миронівського району на 2018 рік надана фінансова підтримка  КПТМ «Миронівкатепломережа» на проведення енергоаудиту,  монтаж лічильника тепла в сумі 647,1 тис.грн.

Протягом 2018 року проведено:

 • капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг населених пунктів Миронівського району загальною площею 41 803,6 м² .
 • поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг населених пунктів Миронівського району загальною площею 16 992 м² .
 • відновлення вуличного освітлення населених пунктів Миронівського району протяжністю 16,09 км, встановлено 215 од. світлоточок .
 • капітальний ремонт покрівлі ДНЗ “Ведмежатко” с. Маслівка Миронівського району Київської області .
 • капітальний ремонт покрівлі та переведення на індивідуальне опалення ДНЗ “Сонечко” с. Кип′ячка .
 • капітальний ремонт ДНЗ “Малятко” с. Польове .
 • поточний ремонт трубопроводу в с. Яхни Миронівського району Київської області .
 • реконструкцію дошкільного навчального закладу загального розвитку ясла-сад “Дюймовочка” по провул. Шкільний, 8 в с. Росава .
 • триває будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області (коригування).

На даний час виконано наступні роботи:

 • викопано котлован;
 • забиті сваї;
 • виставлено ростверки;
 • залито стрічкові та монолітні фундаменти;
 • влаштовано монолітні фундаменти до нульової відмітки;
 • залито основу під шахту ліфта;
 • тривають роботи по армуванню та заливанню бетону.
 • триває реконструкція водозабірних та водопровідних мереж з встановленням станції знезалізнення в с. Росава Миронівського району Київської області .

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

         За 2018 рік надано 4741  адміністративні послуги ( в т.ч. 20 документів дозвільного характеру ), 26 прийнятих декларацій та надано 5640 консультацій суб’єктам звернення.

       Збільшено перелік адміністративних послуг, кількість яких складає 139 .

       – Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які приймають участь в роботі та надають послуги в рамках центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

 На фізичну культуру і спорт використано коштів у сумі 3770,9 тис.грн., або 94,9 відсотки до плану, з них  на  утримання  дитячо-юнацької спортивної школи використано коштів у сумі 3293,0 тис.грн., на утримання ФСТ «Колос» 124,6 тис.грн. та на проведення зборів і змагань з олімпійських видів спорту в сумі  49,6 тис.грн. Протягом звітного періоду надавалась фінансова підтримки громадським спортивним організаціям ФСТ «Колос», ФК «Зоря Миронівщини»,  спортивно-молодіжному клубу «Арена», спортивному клубу «Атлетик».

Утримання закладів та підтримка спортивних клубів це важливо, бо звідси починається шлях до здорового способу життя, здоров’я людей.

Серед основних заходів в галузі фізичної культури та спорту за  2018 рік здійснено:

– ремонт ряду спортивних залів: у Зеленьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів; Карапишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; Македонській ЗОШ І-ІІІ ступенів; Владиславській ЗОШ І-ІІ ступенів; Центральненській ЗОШ І-ІІ ступенів та у Миронівському навчально – виховному комплексі.

–  реконструйовано та проведено ремонтні роботи спортивних майданчиків Комунальних закладів Миронівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та Владиславської ЗОШ І-ІІ ступенів. На 2019 рік заплановано ремонт та реконструкцію спортивного майданчику  при  Комунальному закладі Росавської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( з місцевого бюджету заплановано 749,5 тис. грн.)  на яку з державного бюджету уже виділено 749,5 тис. грн. ;

– розпочато будівництво спортивного комплексу в м.Миронівка, протягом року використано 2673,4 тис. грн. з районного бюджету та з державного бюджету виділено 12 598,2 тис грн.;

– триває  ремонт та реконструкція фізкультурно – спортивної бази «Колос» с.Салів.

 

 

ВІДПОЧИНОК ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

В районі діє Програма відпочинку  та оздоровлення дітей Миронівського району на 2018- 2019 роки, схвалена розпорядженням голови Миронівської районної державної адміністрації від 17.11.2017 № 527, затверджена рішенням сесії Миронівської районної ради від 21.12.2017 № 292-15-VІІ.

На реалізацію вищевказаної програми  на 2018 рік  було виділено  985 тис. грн.. Згідно виділених коштів були закуплені путівки на відпочинок в табір «Чайка» Богуславський район, с. Чайки  на суму – 445 060 грн. в кількості 65 штук, з 02.06.2018 по 16.06.2018 рік  з них:

-36 путівок  з 20% батьківською оплатою;

-29 безкоштовних.

       Були закуплені путівки в дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Сокіл» Івано-Франківська область, с. Сокіл на суму – 444 612 грн. в кількості  79 штук, з 30.07.2018 по 12.08.2018 рік. Всі путівки були безкоштовні.

       У жовтні поточного року на  суму – 49 600 грн. в кількості  16  штук, з 26.10.2018 р.( на 21 день) були закуплені курсівки в КЗ КОР «Обласна лікарня відновного лікування» м. Миронівка.

       Вищевказаними безкоштовними путівками  першочергово були забезпечені наступні категорії дітей:

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 23 дітей;

-діти з інвалідністю – 31 дітей;

         -діти, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи – 3;

         діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 28 дітей;

          -діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції – 1 дитина;

-діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 8 дітей;

          -діти з багатодітних сімей (де виховується 3 і більше дітей віком
до 18 років – 51 дітей;

          З частковою оплатою у розмірі 20 % – за батьківські кошти відпочили 36 дітей категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

          Всього за районні кошти мали змогу оздоровитись 181 дитина з Миронівського району .

       Відповідно до розпорядження голови Миронівської районної державної адміністрації від 16.05.2018 № 157 було надано одноразову матеріальну допомогу  на оздоровлення  у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку 21 дитині з обмеженими фізичними можливостями (підгрупи «А») на суму – 38 324  грн.

Робота з дітьми-сиротами

Спільними зусиллями органів державної влади району проводилися протягом року заходи щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення належних умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

В Миронівському  районі прийнята та затверджена сесією районної ради районна комплексна  Програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми “Назустріч дітям” на 2018-2022 роки.

Станом на 01.01.2019 всього на території Миронівського району зареєстровано 6405 дітей.

91 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

 З них: 1 – знаходиться в державних дитячих установах

            68 – перебувають під опікою в сім’ях опікунів району.

           15 – перебувають у ДБСТ Давиденко, Алексєєва м.Бровари та Фаїнів Бородянський район.

           5 – перебувають у ПС Колібаби ( Богуславський район) та ПС Леонідових.

            1 – навчається в професійних закладах на повному державному забезпеченні.

           1 перебувє в Київському обласному ЦСПРД «Оберіг»

             На  обліку у службі у справах дітей та сім’ї перебуває 24 дітей, які проживають у сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах.

          В районі зареєстровано 292 багатодітні родини, де виховується 995 дітей.

          На даний час в районі створено дитячий будинок сімейного типу Давиденко, де виховується 9 дітей.  Також перебуває під супроводом прийомна сім’я Мечетних яка прибула з АР Крим, де виховується 4 дітей, позбавлених батьківського піклування.

           У 2018 році 12 дітей набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

           9 – влаштовано під опіку та піклування,,

           1 – влаштовано в ДБСТ Давиденко

           2 – державні заклади.

         Усиновлено 3 дітей громадянами України.

   У 2018 було придбано 3 дитячих  візків для двійні  та вручено 3 родинам де народились двійні. У лютому 2018  придбано пральну машину на суму 7800 грн. та вручено багатодітній родині  Сукайло с.Маслівка, де народилась десята дитини.

 

Проведення районних заходів

Працівниками апарату районної державної адміністрації спільно з відділом культури протягом  звітного 2018 року організовувалося проведення заходів до Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня визволення району, Дня Перемоги, Дня Скорботи України, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України, Дня партизанської слави, Дня захисника України, Дня визволення України, Дня Гідності і Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших.

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення основних подій та заходів, які проводяться в районі, на районній сторінці офіційного веб-сайту Київської обласної державної адміністрації, офіційному веб-сайті Миронівської районної державної адміністрації, на сторінках районної газети «Миронівський край» та ТРС «Миронівка». Інформаційна політика районної державної адміністрації направлена на задоволення потреб жителів району, на висвітлення інформації про діяльність органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що проводяться структурними підрозділами районної державної адміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.