Розпорядження

 

МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

22.01.2015            м.Миронівка                          № 12

 

Про затвердження Регламенту
центру надання адміністративних
послуг Миронівської районної
державної адміністрації,
Положення про центр надання
адміністративних послуг
Миронівської районної державної
адміністрації та Переліку
адміністративних послуг, що
надаються через центр надання
адміністративних послуг
Миронівської районної державної
адміністрації

                                                                           Зареєстровано в Миронівському
районному управлінні юстиції
29 січня 2015 р. за № 1/144

 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, ст.ст. 12, 13 Закону України „Про адміністративні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, розпоряджень голови Миронівської районної державної адміністрації від 08.07.2013 № 222 „Про утворення та організацію роботи центру надання адміністративних послуг Миронівської районної адміністрації”, від 03.07.2014 № 215 „Про деякі питання надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації”, з метою забезпечення вдосконалення порядку надання місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

  1. Затвердити Регламент центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатком 1.
  1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатком 2.
  1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатком 3.
  1. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Ткаченка М.М.

 Голова адміністрації                       (підпис)                          І.І.Черногод

Додатки до РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12

У К Р А Ї Н А
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03 липня 2014 року              м.Миронівка                          № 215

 

Про деякі питання надання адміністративних послуг
через центр надання адміністративних послуг
Миронівської районної державної
адміністрації

             Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, ст.ст. 12, 13 Закону України „Про адміністративні послуги”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, розпоряджень голови Миронівської районної державної адміністрації від 24.05.2013 № 175 „Про організацію виконання в Миронівському районі Закону України „Про адміністративні послуги”, від 08.07.2013 № 222 „Про утворення та організацію роботи центру надання адміністративних послуг Миронівської районної адміністрації” та з метою забезпечення вдосконалення порядку надання місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

 1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатком 1.

 2. Затвердити Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які приймають участь в роботі та надають адміністративні послуги в рамках центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації,згідно з додатком 2.

 3. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 2, 3 до розпорядження голови Миронівської районної державної адміністрації від 08.07.2013 № 222„Про утворення та організацію роботи центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації”.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Ткаченка М.М.

 

Голова адміністрації                             (підпис)                               І.І.Черногод

Додатки до РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 215

У К Р А Ї Н А
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

08 лютого 2014 року            м.Миронівка                          № 57

 

Про затвердження Регламенту центру надання
адміністративних послуг Миронівської районної
державної адміністрації

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, ст.ст. 12, 13 Закону України „Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 „Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” та з метою забезпечення вдосконалення порядку надання місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

 1. Затвердити Регламент центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Ігнатенка А.Г.

  Голова адміністрації                            (підпис)                                          В.С.Усик

Додатки до РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження
голови районної
державної адміністрації

08.02.2014 № 57

РЕГЛАМЕНТ
центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації

 1. Загальна частина

 1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Миронівської райдержадміністрації (далі – центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про адміністративні послуги”.

1.3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр та Регламентом центру.

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 2.1. Центр розміщується в центральній частині міста Миронівка з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

Графік роботи центру затверджується Миронівською райдержадміністрацією, з урахуванням вимог Закону України „Про адміністративні послуги”.

Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

 2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

 2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці,   що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

 2.5. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

2.6. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

 2.7. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

Положення про центр;

Регламент центру.

 2.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 2.10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 3.1. Миронівська райдержадміністрація, а також адміністратор центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 4. Інформаційне забезпечення

 4.1. Адміністратор:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.2. Миронівська райдержадміністрація забезпечує розміщення інформації про роботу центру на веб-сайті Миронівської райдержадміністрації, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.7 цього Регламенту, а також відомості  про  місце  розташування  центру,  найближчі  зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

 4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 5. Керування чергою в центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

 5.2. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

 5.3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 6. Прийняття заяви та інших документів у центрі

 6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

 6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

 6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.

 6.9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 6.10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

 6.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

 6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1-6.13 цього Регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 7.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру.

 7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

 надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

 8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

  Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Керівник апарату адміністрації                     (підпис)               Ю.Г.Гереханов

 Розробник                                                        (підпис)               В.В.Петриченко

У К Р А Ї Н А
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

24 травня  2013 року            м.Миронівка                          №  175

Про організацію виконання в Миронівському районі
Закону України „Про адміністративні послуги”

На виконання Закону України „Про адміністративні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 „Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”, від 30.01.2013 № 44 „Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги” та від 30.01.2013 № 57 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”, доручення Президента України від 06.12.2012 № 1-1/3280, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 05.03.2013 № 82 „Про організацію виконання в області Закону України „Про адміністративні послуги” та з метою забезпечення вдосконалення порядку надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:
1.  Затвердити:

1.1. План заходів щодо організації виконання в Миронівському районі вимог Закону України  „Про  адміністративні послуги” (далі – План заходів), згідно з додатком 1.

1.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг, що надаються відділом економічного розвитку і торгівлі Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатками 2-3.

1.3. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються відділом містобудування та архітектури Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатками 4-7.

1.4.  Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг, що надаються державним адміністратором Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатками 8-9;

1.5. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються державним реєстратором  Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатками 10-27.

1.6. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються відділом освіти Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатками 28-35.

1.7. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються службою у справах дітей та сім’ї Миронівської районної державної адміністрації, згідно з додатками 36-59.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад:

2.1 забезпечити безумовне виконання Плану заходів;

2.2 про стан реалізації Плану заходів інформувати Миронівську районну державну адміністрацію через відділ економічного розвитку і торгівлі Миронівської районної державної адміністрації у визначені терміни.

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі Миронівської районної державної адміністрації:

3.1. Інформувати  Київську облдержадміністрацію через Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації у визначені терміни.

3.2.  Визначити орієнтовний Перелік адміністративних послуг що надаються структурними підрозділами Миронівської  районної державної адміністрації, згідно з додатком 60 (до законодавчого врегулювання даного питання).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Ігнатенка А.Г.

Голова адміністрації                 (підпис)                                               В.С.Усик

 

Додатки до Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 175

 У К Р А Ї Н А
МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

08 липня 2013 року              м.Миронівка                          № 222

 

Про утворення та організацію роботи
центру надання адміністративних послуг
Миронівської районної державної адміністрації

     Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, ст.ст. 12, 13 Закону України „Про адміністративні послуги”;, п. 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 05.03.2013 № 82 „Про організацію виконання в області Закону України „Про адміністративні послуги”, розпорядження голови Миронівської районної державної адміністрації від 24.05.2013 № 175 „Про організацію виконання в Миронівському районі Закону України „Про адміністративні послуги” та з метою забезпечення вдосконалення порядку надання місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

1. Утворити центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації. Центр утворюється як постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації.

2. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг згідно з додатком 2.

4. Затвердити Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які приймають участь в роботі та надають адміністративні послуги в рамках центру, згідно з додатком 3.

5. Передбачити можливість прийняття через центр звітів, інформацій, скарг, звернень, тощо розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

6. При необхідності організувати та провести конкурс на визначення суб’єкта підприємницької діяльності, який надаватиме в приміщенні центру супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

7. Затвердити графік роботи центру надання адміністративних послуг Миронівської райдержадміністрації згідно з додатком 4.

8. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру покладається на відділ економічного розвитку та торгівлі Миронівської районної державної адміністрації.

9. Зобов’язати керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та рекомендувати органам місцевого самоврядування, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади розробити та затвердити відповідно до вимог чинного законодавства інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу, що надаватиметься в центрі надання адміністративних послуг.

10. Управлінню фінансів Миронівської районної державної адміністрації забезпечити відповідне фінансування організації роботи центру.

11. Завідувачу сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Миронівської районної державної адміністрації постійно висвітлювати на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформацію про заходи, які вживаються для відкриття центру надання адміністративних послуг.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Ігнатенка А.Г.

Голова адміністрації                    (підпис)                        В.С.Усик

Додатки до РОЗПОРЯДЖЕННЯ №222