Лісорубний квиток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Київського

обласного управління лісового та мисливського господарства

« 23 » березня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЙНА картка

ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ-ЛІСОРУБНОГО КВИТКА НА ЗАГОТІВЛЮ ДЕРЕВИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

Київське обласне управління лісового та мисливського господарства
1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Центр надання адміністративних послуг
2. Місцезнаходження дозвільного центру м.Миронівка, вул. Соборності, 58
3. Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Прийом суб’єктів господарювання: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця – з 9.00 до 16.00

середа – з 11.00 до 20.00;

4. Реквізити адміністратора(-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру;

Шульга Оксана Володимирівна

Скидан Олена Олексіївна

Микитенко Каріна Михайлівна

04574-5-60-04

4.1. Нормативо-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
4.2. Закони України (назва, частина,стаття)

Лісовий кодекс України, ст. 69.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

4.3. Акти Кабінету Міністрів України (назва,дата та номер, пункт)

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів,затверджений постановою

кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 761.

4.4 Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт).

Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 22.11.2010 року №403.

Правила рубокголовного користування, затвердженні наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 року №364.

5. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва,дата та номер, пункт)
6. Вичерпний перелік документів, необхідних для 1. Заява
отримання документів дозвільного характеру 2. Відомість чергової лісосіки
3. Польова перелікова відомість
4. Перелікові-оцінювальна відомість.
5.Карта технологічного процесу розробки
6. План лісосіки
7. Платність (безоплатність) видачі документів дозвільного характеру. Безоплатно (бланк лісорубного квитка виготовляється в установленому порядку за кошти лісокористувача)
У разі платності: х
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно- х
правового акту)
7.2. Розмір палти х
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати х
8. Строк,протягом якого видається документ дозвільного характеру Один місяць
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру. 1. Прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок.
2. Прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача.
3. Невстановлення лімітів використання лісових ресурсів, або їх перевищення.
4. Недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на викори­стання лісових ресурсів.
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) 1. Строк заготівлі деревини – протягом року, на який лісосіка призначена для рубки.
2. Строк вивезення деревини – з 1 січня року рубки і до 1 квітня наступного року.
Лісокористувачеві у випадку стихії або інших причин, що унеможливлю-ють заготівлю та вивезення деревини, може бути надане відстрочення :

 

1. На заготівлю деревини ( з встанов- ленням відповідного строку вивезення деревини) – до п’яти місяців, якщо рубка розпочата і вчасно не закінчена;
2. На вивезення деревини – не більш як три місяці за наявності заготовленої, але не вивезеної деревини.
Органи Держлісагенства України можуть у разі необхідності додатково продовжити строк вивезення, але не більш як на три місяці.
11. Необхідність у проведенні експертизи (остеження) об’єкта,на який видається документ дозвільного характеру х
12. Платність(безоплатність) проведення експертизи (обстеження). х
У разі платності: х
12.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту). х
12.2 Розмір плати проведення експертизи(обстеження) х
12.3 Розрахункові рахунки для внесення плати. х
13. Примітки. х