Послуги які надає центр

 Перелік
адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації

№ п/п Назва послуги
1 2
1. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
2. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
3. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
4. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
5. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
6. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.
7. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
8. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.
9. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.
10. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.
11. Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно;
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).
12. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
13. Реєстрація громадського об’єднання.
14. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.
16. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
17. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.
18. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
19. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.
20 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.
21 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
22 Державна реєстрація підтвердження   всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
23 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання.
24 Державна реєстрація рішення про відміну про припинення громадського об’єднання.
25 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання,  зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
26 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання.
27 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
28 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
29 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.
30 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.
31 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.
32 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.
33 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.
34 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об»єднання організації роботодавців
35 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
36 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.
37 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
38 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.
39 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.
40 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.
41 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
42 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.
43 Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.
44 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
45 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії.
46 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації.
47 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.
48 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії.
49 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії.
50 Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок , зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
51 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
52 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
53 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
54 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації.
55 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
56 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
57 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля.
58 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідного громадського формування.
59 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
60 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.
61 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
62 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.
63 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.
64 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.
65 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.
66 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
67 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду.
68 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду.
69 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.
70 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
71 Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
72. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
73. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
74. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.
75. Державна реєстрація статуту територіальної громади
76. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади
77. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади
78. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади
79. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).
80. Оформлення та видача проїзного документа дитини.
81. Оформлення та видача паспорта громадянина України.
82. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
83. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.
84. Реєстрація місця проживання особи.
85. Зняття з реєстрації місця проживання особи.
86. Реєстрація місця перебування особи.
87. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.
88. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.
89. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
90. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
91. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
92. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
93. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
94. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
95. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.
96. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використання земель.
97. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
98. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
99. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
100. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю);
101. Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
102. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
103. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
104. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
105. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
106. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.
107. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.
108. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
109. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів.
110. Переоформлення експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів.
111. Видача дублікату експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів.
112. Анулювання експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів.
113. Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.
114. Переоформлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.
115. Видача дублікату експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.
116. Анулювання експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.
117. Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових  добавок, премісів і кормів.
118. Переоформлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових  добавок, премісів і кормів.
119. Видача дублікату експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових  добавок, премісів і кормів.
120. Анулювання експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових  добавок, премісів і кормів.
121. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
122. Переоформлення експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
123. Видача дублікату експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
124. Анулювання експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
125. Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування ( лісорубний квиток).
126. Дозвіл на спеціальне водокористування .