Законодавча база

 герб

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 травня 2014 р. № 523-р 
Київ

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 905-р від 19.08.2015
№ 1031-р від 30.09.2015
№ 18-р від 20.01.2016
№ 374-р від 31.05.2017}

 1. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України“Про адміністративні послуги” затвердити перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, згідно з додатком.
 2. Місцевим державним адміністраціям, при яких утворено центри надання адміністративних послуг, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

включення адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, до переліків адміністративних послуг, які надаються через такі центри;

розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри надання таких послуг, з урахуванням пунктів 121315 і 20 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), та поширення зазначеної інформації у місцевих засобах масової інформації;

2) взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) проведення за участю представників зазначених органів навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

4) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені в затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку.

 1. Органам виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України “Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

2) взаємодію з органами, які утворили центри надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

4) надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

5) передання в користування (оренду) в разі потреби органам, які утворили центри надання адміністративних послуг, необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законодавством порядку;

6) участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

7) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження;

8) недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку;

9) своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації надання адміністративних послуг через центри їх надання.

 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися цим розпорядженням у своїй діяльності із забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг.
 2. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 31, 32, 47-51 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 9, 10, 22, 23, 33-46, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 70
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 р. № 523-р

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”
2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців -“-
3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи -“-
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття -“-
5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців -“-
6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них -“-
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення -“-
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”
9. Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -“-
11. Реєстрація громадського об’єднання Закон України “Про громадські об’єднання”
12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання -“-
13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту -“-
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання -“-
15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання -“-
16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення -“-
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання Закон України “Про громадські об’єднання”
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”
19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження -“-
20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження -“-
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника -“-
22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)**** Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини**** Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України**** Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого**** Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку**** постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
27. Реєстрація місця проживання особи**** Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
28. Зняття з реєстрації місця проживання особи**** -“-
29. Реєстрація місця перебування особи**** -“-
30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи**** -“-
31. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці* Закон України “Про охорону праці”
32. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування* Закон України “Про дорожній рух”
33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку -“-
35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу -“-
37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу -“-
38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу -“-
39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу -“-
40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: -“-
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
41. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Земельний кодекс України
42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України “Про землеустрій”
43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями -“-
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників -“-
45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України “Про оцінку земель”
46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”
47. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
48. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України
{Пункт 49 виключено на підставі Розпорядження КМ № 374-р від 31.05.2017}
{Пункт 50 виключено на підставі Розпорядження КМ № 374-р від 31.05.2017}
51. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації*** -“-
52. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

__________ 
*Надання послуг здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені при Київській міській держадміністрації, міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, а також через інші центри, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворено такі центри.
{Виноску “**” виключено на підставі Розпорядження КМ № 18-р від 20.01.2016}
*** Надання послуг Держархбудінспекцією здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені при Київській міській держадміністрації, міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, а також через інші центри, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, на основі узгоджених рішень між Держархбудінспекцією та органами, якими утворено такі центри.
**** Надання послуг ДМС здійснюється через центри надання адміністративних послуг. До запровадження в повному обсязі належного технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг такі послуги надаються центрами надання адміністративних послуг або ДМС.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 905-р від 19.08.2015№ 1031-р від 30.09.2015№ 18-р від 20.01.2016№ 374-р від 31.05.2017}

Публікації документа

 • Урядовий кур’єрвід 05.06.2014 — № 100
 • Офіційний вісник Українивід 13.06.2014 — 2014 р., № 45, стор. 208, стаття 1193, код акту 72712/2014

 


 

Закон України “Про адміністративні послуги»

Розпорядженна Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»


                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 розпорядження

                                                                                                 голови Миронівської районної

                                                                                                 державної адміністрації

                                                                                                 від 22.01.2015 № 12

 

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації

 1. Загальна частина

1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Миронівської райдержадміністрації (далі – центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про адміністративні послуги”.

1.3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр та Регламентом центру.

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

2.1. Центр розміщується в центральній частині міста Миронівка з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

Графік роботи центру затверджується Миронівською райдержадміністрацією, з урахуванням вимог Закону України „Про адміністративні послуги”.

Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці,   що

містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

2.5. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

2.6. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

2.7. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

Положення про центр;

Регламент центру.

2.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

Продовження додатка

2.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 • Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів.

2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 1. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Миронівська райдержадміністрація, а також адміністратор центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 1. Інформаційне забезпечення

4.1. Адміністратор:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.2. Миронівська райдержадміністрація забезпечує розміщення інформації про роботу центру на веб-сайті Миронівської райдержадміністрації, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.7 цього Регламенту, а також відомості  про  місце  розташування  центру,  найближчі  зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 1. Керування чергою в центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

5.2. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

5.3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 1. Прийняття заяви та інших документів у центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.

6.9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1-6.13 цього Регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру.

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

 надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

 Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Голови Миронівської  районної

державної адміністрації

від 22.01.2015  №  12

 ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг Миронівської районної державної адміністрації

 1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Миронівській районній державній адміністрації.
 1. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу приймається головою держадміністрації.
 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
 1. Основними завданнями центру є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається органом , що прийняв рішення про його утворення.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається органом , що прийняв рішення про його утворення, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

На основі узгодженого рішення районної держадміністрації, що є адміністративним центром району, з міською радою , центр що утворений при Миронівській райдержадміністрації може забезпечувати також надання адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є Миронівська міська рада.

У разі прийняття такого узгодженого рішення між райдержадміністрацією, яка є адміністративним центром району, та міською радою, центр при міській раді не утворюється.

 1. У центрі за рішенням органу, що його утворив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень місцевої ради або держадміністрації при якій утворено центр.
 1. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
 1. Складовою частиною центру, утвореного при держадміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи місцевої держадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
 1. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Миронівської райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається органом, що прийняв рішення про утворення центру.

 1. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
 1. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 1. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 1. У разі утворення центру як постійно діючого робочого органу з метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі районної держадміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
 1. У разі утворення центру як постійно діючого робочого органу місцевої держадміністрації його очолює керівник структурного підрозділу , на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Миронівської райдержадміністрації.

У разі утворення центру як структурного підрозділу місцевої держадміністрації або виконавчого органу місцевої ради керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Миронівської райдержадміністрації.

 1. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

Продовження додатка

може здійснювати функції адміністратора;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 1. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Миронівського району за рішенням органу, що утворив центр, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається органом, що прийняв рішення про його утворення.
 1. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням органу, що утворив центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.