Відкриті дані

ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Миронівська районна державна адміністрація

№ з/п

Найменування наборів

1 Довідник Миронівської районної державної адміністрації
2 Інформація про організаційну структуру Миронівської районної державної адміністрації
3 Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
4 Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
5 Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації
6 Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки
7 Звіт про використання бюджетних коштів
8 Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
9 Річні плани закупівель
10 Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
11 Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги
12 Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки
13

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Генеральний план м. Миронівка

Доповнення (коригування) до детального плану території для проектування об’єкту: «Будівництво магазину змішаної торгівлі» по вулиці Соборності, 16 в місті Миронівка в межах приватної земельної ділянки 1 - 0001

Детальний план території розташованої в межах населеного пункту м.Миронівка Миронівського району Київської області по вул.Соборності для реконструкції нежитлової будівлі під офісне приміщення та реконструкція складського приміщення на території м.Миронівка по вул.Соборності,137А   1 - 0004Доповнення (коригування) до детального плану території для реконструкції індивідуального житлового будинку під магазин змішаної торгівлі по вулиці Гагаріна, 8 в місті Миронівка в межах приватної земельної ділянки1 - 0005Доповнення (коригування) до детального плану території для проектування об’єкту: «Будівництво торгово-офісної будівлі» по вулиці Бузницького, 1а в місті Миронівка Миронівського району Київської області1 - 0002Доповнення (коригування) до детального плану території для будівництва громадсько-адміністративної будівлі громадських та релігійних організацій по вулиці Соборності, 30 в місті Миронівка Миронівського району Київської області

1 - 0003

14 Інформація про нормативно-правові засади діяльності Миронівської районної державної адміністрації
15 Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Миронівською районною державною адміністрацією, проекти нормативно-правових актів
16

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних наршрутах загального користування, що не входять за межі Миронівського району

17 Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
18 План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування структурних підрозділів Миронівської районної державної адміністрації, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
19 Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номера та строку дії
20 Схеми планування територій Миронівського району
21 Інформація про розподілення та використання медичних імунобіологічних препаратів
22 Інша інформація про діяльність Миронівської районної державної адміністрації, порядок обов’язкового оприлюднення якої передбачений законом «Про доступ до публічної інформації»
Додаток